خانه / علم و فن آوری

علم و فن آوری

آشنایی با کارگروه تکامل عصبی کودکان استان البرز

رشد و تکامل کودکان موضوعی آشنا در جامعه است و همه خانواده ها نسبت به لزوم کنترل رشد جسمی کودکان آگاهی نسبی دارند ولی یک غفلت رایج عدم توجه به بخش دوم یعنی "تکامل" است.

بیشتر بخوانید »