خانه / محیط زیست و حیات وحش

محیط زیست و حیات وحش

هیچ اطلاعاتی درباره اثربخشی طرح کاهش آلودگی هوا نداریم آلودگی هوای تهران ناشی از پیش‌سازهای ازن است نه نورخورشید!

آیین باور- منبع ازن بیشتر از خودروها است و پیشگیری از گسترش آن با اصل تردد ارتباط دارد. به گزارش …

بیشتر بخوانید »