خانه / آخرین نوشته ها / کارکرد لالایی ها در فراگرد اجتماعی شدن

کارکرد لالایی ها در فراگرد اجتماعی شدن

یادداشت آیین باور _ ابراهیم جمالی

اندگاری و انتقال مداوم لالایی ها از نسلی به نسل دیگر نشان دهنده اهمیت کارکردی آنها در طول تاریخ جامعه ی ما می باشد که البته با تغییرات فرهنگی شکل گرفته در دوره های متأخر تا اندازه ی زیادی اهمیت و ضرورت های کار کردی خود را از دست داده اند و بسیاری از وظایف و نقشهای کلیدی آنها در فراگرد اجتماعی کردن کودکان بر عهده نهادهای ثانویه و دیگر سازمانهای مدرن و مؤسسات جدید نهاده شده است.

از جمله کارکردهای آشکار و بارز لالاییها ایجاد آرامش با تکرار مداوم ریتم های خوشایند است که زمینه های خواب رفتن و یا آموزش پذیری کودکان را فراهم می نماید که توجه به این بعد از لالایی ها در هر دو حالت نام برده شده دارای اهمیت می باشد. از طرفی دیگر کارکرد پنهان دیگر لالایی ها در راستای موارد یادشده فرصت منحصر به فردی است که به مادران داده میشود تا با واگو کردن دردها، رنجها و آرزوهای خود تا اندازه زیادی از فشارها و تألمات روحی و روانی آنها کاسته گردد که کمتر به این بعد از کارکردهای لالایی ها توجه شده است. کارکرد مهم دیگری که برای لالایی ها می توان در نظر گرفت یادگیری واژگان و فراگرد زبان آموزی است که با تکرار مداوم لالایی ها و کلمات و مفاهیم به کار رفته در آنها زمینه های یادگیری و در فاز دیگر انتقال بسیاری از معانی، مفاهیم و ارزش های جامعه به کودکان فراهم می گردد. در واقع توجه به بعد ارزشها و آموزش آنها در طول نخستین سالهای زندگی آنهم به شیوه ای غیرمستقیم ضمن فراهم کردن زمینه های اجتماعی شدن بهتر کودکان حکایت از نوعی هوشمندی در امر تعلیم و تربیت جامعه ایرانی دارد که باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد؛ امری که امروزه به عنوان یکی از وظایف اصلی نهاد خانواده کمتر جدی گرفته شده و نهادهای ثانویه مانند: مهدکودک ها، آمادگیها، مدارس و وسایل ارتباط جمعی آن را به عهده گرفته و در بسیاری از موارد کارایی لازم را ندارند.

از دیگر کارکردهای مهم لالایی ها باید به حفظ و صیانت فرهنگ به معنای عام خود و نیز انتقال آن از نسلی به نسل دیگر طی قرون متمادی اشاره کرد که متناسب با موقیعتهای اقلیمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عمل کرده است.

نمونه ای از یک لالایی مادرانه ی ایرانی

لالالا گل پونه بابات رفته در خونه – لالالالا گلم باشی همیشه در برم باشی
لالالالا گل آلو درخت سیب و زرد آلو – لالالالا گلی دارم به گاچو بلبلی دارم
لالالالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراش – لالالالا گل زیره بابات دستاش به زنجیره
لالالالا گلم لالا بخواب ای بلبلم لالا – لالالالا گل لاله دوست داریم من و خاله
لالالالا گل دشتی همه رفتن تو برگشتی – خداوندا تو پیرش کن خط قرآن نصیبش کن
لالالالا گلم باشی بزرگ شی همدمم باشی – کلام الله تو پیرش کن زیارت ها نصیبش کن
لالالالا گل زردم نبینم داغ فرزندم – خداوندا تو ستاری همه خوابن تو بیداری – به حق خواب و بیداری عزیزم را نگه داری

ابراهیم جمالی

درباره‌ی فریبا کلاهی

روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری آیین باور

همچنین ببینید

مدیریت صحیح پسماندخشک اجرا می‌شود: پایان عمر چرخ دستی‌ها در کرج

معاون خدمات شهری شهرداری کرج: با هدف جلوگیری از ایجاد آلودگی، حفظ محیط زیست شهری …

اجرای ۳۵ پروژه آبخیزداری البرز از محل صندوق توسعه ملی

سال گذشته سهم پروژه های آبخیزداری کشور از محل صندوق توسعه ملی که به دستور …

دیدگاهتان را بنویسید