خانه / آخرین نوشته ها / نهم مهر : مهمترین رخداد تاریخ جهان، فروپاشی دولت هخامنشی به دست اسکندر مقدونی

نهم مهر : مهمترین رخداد تاریخ جهان، فروپاشی دولت هخامنشی به دست اسکندر مقدونی

مهمترین رخداد نهم مهرماه در تاریخ جهان، فروپاشی دولت هخامنشی به دست اسکندر مقدونی است که کل سیر تاریخ تمدنها را یکسره دگرگون کرد و رشد و شکوفایی سیاسی و اجتماعی عصر پارسیان را با بریدگی روبرو کرد. در این روز به سال ۳۳۱ پیش از میالد اسکندر و مقدونیان زیر فرمانش در نبرد گوگامل  در نزدیکی بابل  بر سپاهیان پارسی به فرماندهی شاهنشاه هخامنشی داریوش سوم غلبه کرد و وی را به گریز وا داشت. این نخستین بار بود که شاهنشاهی پارسی از دشمنی شکست میخورد و می گریخت.

هجده قرن پس از این واقعه، یکی از شخصیتهایی که ساخت سیاست ایرانشهری را بار دیگر بازسازی کرد به قدرت رسید و او شاه عباس بزرگ صفوی بود که در نهم مهر۹۶۷ هجری خورشیدی بر تخت نشست.

۱۱۰۹ هم سلطان احمد سوم عثمانی از قدرت برکنار شد. تا یک قرن بعد پای استعمارگران اروپایی به شمال و جنوب ایرانزمین باز شده بود. در ۱۲۰۶ایوان پاسکِویچ سردار روس ایروان را گرفت و غارت کرد و به قتل شهروندانش روی آورد و در ۱۲۶۶ سپاهیان انگلیسی استان بلوچستان ایران را اشغال کردند. بخش عمده ی این سرزمین تا یک قرن بعد در دستشان باقی ماند و در نهایت بدنه ی کشور پاکستان را ایجاد کرد انگلیسیها از همان زمان کوشیدند تا استانهای کابل و هرات را هم از ایران جدا کنند و به تدریج کشور کنونی افغانستان را به این شکل خلق کردند.

در ۱۱۰۹هم سلطان احمد سوم عثمانی از قدرت برکنار شد. تا یک قرن بعد پای استعمارگران اروپایی به شمال و جنوب ایران زمین باز شده بود.

در ۱۲۰۶ایوان پاسکِویچ سردار روس ایروان را گرفت و غارت کرد و به قتل شهروندانش روی آورد و در ۱۲۶۶ سپاهیان انگلیسی استان بلوچستان ایران را اشغال کردند. بخش عمده ی این سرزمین تا یک قرن بعد در دستشان باقی ماند و در نهایت بدنهی کشور پاکستان را ایجاد کرد . انگلیسیها از همان زمان کوشیدند تا استانهای کابل و هرات را هم از ایران جدا کنند و به تدریج کشور کنونی افغانستان را به این شکل خلق کردند.

در ۱۲۸۰حبیب الله خان در این منطقه به قدرت رسید و این مصادف بود با مرگ عبدالرحمن خان پسر محمد افضل خان که در هرات قدرت را در دست داشت

چهار سال بعد در ۱۳۳۴منطقه ی خودمختار سینکیانگ ماندارین: شینجیانگ در غرب چین تشکیل شد. این ناحیه که مساحتی برابر با ایران امروز دارد، بخشی از سپهر فرهنگ ایرانی است و مردمش مسلمان هستند و خطشان هم پارسی است و بیشترشان مسلمان حنفی اند و هنوز نماز را به زبان پارسی می خوانند.

نام اصلی این منطقه ختا و خُتَن، ترکستان، و تاتارستان بوده و مراکز اصلی اش آلتی شهر و یارکند و کاشغر بوده اند. نام شینجیانگ که بیرونی بودن این منطقه نسبت به قلمرو فرهنگی چین را نشان میدهد، به معنای»مرزهای نو«، »سرزمینهای باختر«  یا  سرزمینهای کهنِ تازه فتح شده  است که به تازگی از دو قرن پیش برای اشاره به این منطقه در دیوان سالاری دولت چین کاربرد پیدا کرده است. مردم این منطقه از آن روز تا به امروز در شرایطی بسیار ناگوار و زیر یوغ ستم عیان چینی ها زندگی می کنند.

منبع: تقویم روز شمار رام
رام ،روزشمار ایرانیِ معنادار کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری معنادار برای ایرانیان، به شکلی که مناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدودهی امروزینی که روزهایمان را پوچ و پوک ساخته را به توالیای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند.

اگر مناسبتی سراغ دارید که نادیده مانده، آن را همراه با نشانی مرجعش در تلگرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده شود: @(SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili( / tel.0912-6363764

درباره‌ی فریبا کلاهی

روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری آیین باور

همچنین ببینید

آب بان، از راه رسید قدر آب را بیشتر بدانیم

آیین باور- در فرهنگ و تاریخ ملت ایران هر ماه و روزهایی از آن دارای …

زنگ هشدار کی به صدا در خواهد آمد؟ سالانه ۱۲ هزار دانش آموز به البرز اضافه می شود

آیین باور- بنا بر اعلام رسمی استاندار البرز سالانه ۱۲ هزار دانش آموز به البرز …

رئیس انجمن خوشنویسان : البرز خاستگاه خوشنویسی معاصر کشور است

بزرگترین خوشنویس خط شکسته درویش عبدالمجید طالقانی که همچون میرعماد بزرگ در خط نستعلیق در خط شکسته ی نستعلیق از اواخر دوره صفوی تاکنون پرتو افشانی میکند نیز اهل روستای مهران طالقان بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید