رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت : آماربیماری انسانی از آنفلوآنزای اخیر پرندگان نداشته ایم

آیین باور -رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد: نوع آنفلوآنزای اخیر پرندگان که مواردی از آن …

بیشتر بخوانید »