خانه / فریبا کلاهی (پەڕە 390)

فریبا کلاهی

روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری آیین باور

دکتر حسین محمدی : جبران عقب ماندگی ۱۰ ساله پسماند در شورای شهر جدید

انتظار است شورای شهر بعدی کرج عقب ماندگی ۱۰ ساله در حوزه مدیریت پسماند را جبران کند

یادداشت :دکتر حسین محمدی

مدیرکل سابق محیط زیست استان البرز- استاد دانشگاه

در حوزه مدیریت پسماند اعم از پسماندهای عادی ،ویژه و صنعتی یک عقب ماندگی حداقل  ۱۰ ساله دراستان  وکرج وجود دارد.   قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است و در این قانون ،مدیریت پسماند در حوزه شهری به عهده شهرداری و در محدوده روستاها به عهده دهداری ها و خارج از شهر و روستا به عهده بخشداری ها است و به استناد آئین نامه قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید است می بایست تا سال ۹۰ زباله ها به صورت تفکیک شده جمع آوری گردند و بر استناد قانون برنامه پنجم توسعه می بایست تا پایان سال ۹۳ دفن ممنوع  و ۱۰۰درصد زباله ها  بازیافت شود.

متاسفانه این تکالیف قانونی از گذشته معطل مانده وکمتر از ۵ درصد زباله ها تفکیک و بازیافت می شوند و مشکلات عدیده در این حوزه از گذشته به ارث گذاشته شده است .

اگر چه برخی اقدام ها در حلقه دره وبرای پیشبرد برنامه مدیریت  پسماند در کرج در حال اجرا و اتفاق است اما آنچه آشکار است تشدید آلودگی ها واعتراضات مردمی بویژه ساکنین پیرامون محل دفن زباله است .باید یک عزم جدی  در شورای ومدیریت شهربرای جبران عقب ماندگی ایجاد شود ودر چارچوب تکالیف قانونی برنامه تفکیک از مبدا وبازیافت زباله ها با استفاده از فن اوری های جدیددر دستور کارقرارگیرد وبرای پیشبرد این برنامه امکان استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد ومیتوان زباله های خانگی ونخاله های ساختمانی که امروز به عنوان یک چالش و تهدید با آن موا جه هستیم آن را به سرمایه تبدیل کنیم.

بر اساس تخمین ها  در حال حاضرحدود ۱۵۰۰ تن زباله خانگی و حدود  پنج هزار تن نخاله ساختمانی در حوزه کرج تولید می شود  .

ف/ک

محیط زیست و آلودگی هوای کلان شهرها

موضوغ داغ مناظره های نامزد های ریاست جمهوری

دکتر حسین محمدی: 

در اولین مناظر نامزدهای ریاست جمهوری آنچه که نظرکارشناسان محیط زیست را به خود جلب کرد پرسش در مورد برنامه های محیط زیستی از نامزدها بود . واقف هستیم که امروز محیط زیست کشورمان با چالشهای متعدد محیط زیستی مواجه است وچنانچه برای حل آنها چاره اندیشی نشود این چالشها به بحران های جدی تبدیل ومیتواند امنیت ملی را به چالش بکشد. در سالهای اخیرافکار عمومی جامعه به مسئله محیط زیست معطوف داشته شده و سمن های محیط زیست زیادی در کشورفعال شده اند وخواسته های خود وجامعه را برای توجه بیشتربه حفظ محیط زیست ومیراث طبیعی کشورمان مطالبه میکنند  این رو می توان گفت محیط زیست در جامعه ما به یکی از مولفه های مهم وتاثیر گذار درهمه انتخابات است. لذا اگاهی رسانی به جامعه  در زمینه ضرورت توجه مسئولین به حفظ محیط زیست در نظام برنامه ریزی استفاده از سرزمین وبرنامه های توسعه همراه با معرفی  نامزدهایی که برنامه هایی توسعه خودر را دربستر وتوجه به حفظ منابع طبیعی ومحیط زیست طراحی نموده اند میتواند امید به احیای زخم های عمیق طبیعت وسلامت محیط زیست وجامعه را زنده کند.

آلودگی هوا از مشکلات مهم کشور بویژه کلانشهر ها محسوب میشود ونزدیک به دو دهه شرایط زیست وسلامت مردم درشهرها را با چالش ونگرانی ها مواجه کرده است. به یاد داریم حدوده هفت یا هشت سال گذشته تمام فعالیت ها در پایتخت وبرخی شهرها به دلیل بحران الودگی هوا تعطیل واستفاده از بنزین ونفت وگاز غیر استاندارداز مهمترین منابع این الودگی بود.

باز به یاد داریم دولت تدبیر وامید دردوره تبلیغات وپیش از انتخاب وبعد از گرفتن سکان قوه مجریه حفظ محیط زیست رادر اولویت  برنامه ها خود قرار داد واقای دکتر روحانی در بیشتر مناسبت ها وسخنرانی های محیط زیستی ودر صحن سازمان ملل با افتخار دولت خود را دولت محیط زیست نامید واین از برگه های برنده ونشان از تیز هوشی ایشان است چون میداند این شعار هم در سطح بین الملل وهم در سطح ملی خریدار وطرفداران زیادی دارد، لذا تیم مشاوره اقای دکتر روحانی در مرحله دوم تبلیغات نامزدی ایشان برای احراز پست ریاست جمهوری می باید اقدام های برجسته دولت یازدهم را در حوزه محیط زیست که یکی از آنها کنترل وکاهش هوا در کلانشهرها است را به خوبی اطلاع رسانی کنند .

به طور مثال درکلان شهر کرج از زمان شروع به کار دولت تدبیر و امید و اهتمام دولت ومسئولین استان درحوزه اجرایی وقضایی اهتمام واقدام های موثری بر جلوگیری از آسیب های زیست محیطی و آلودگی هوا صورت گرفته است  به طوری که نتایج ایستگاههای سنجش کیفیت هوای استان وکلانشهرکرج نشان می دهد کیفیت  هوا در سال ۹۵ نسبت به پیش از سال ۹۲ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است .این بهبود کیفیت هوا به دلیل اقداماتی  نظیرحذف ۲ میلیون لیتر مازوت( نفت کوره) مصرفی روزانه نیروگاه شهید منتظر قائم فردیس معادل کل بنزین مصرفی استان بعلاوه  توزیع بنزین یورو ۴ در کرج و فردیس، توزیع نفت گاز یورو ۴ در سطح استان، تبدیل سوخت بیش از ۸۰۰واحد تولیدی و صنعتی به گاز طبیعی ،نصب فیلتربر روی خروجی حدود  ۲۰ واحد تولیدی وصنعتی مثل کارخانه سیمان بعلاوه محدودیت توزیع و مصرف مازوت در ریخته گری هاو سایر واحد های تولیدی وخدماتی استان به طوری که میزان مصرف سوخت های سنگین در سال ۹۵ به میزان ۹۵درصد سال ۹۲ کاهش داشته واین اقدام ها وافزایش روند کیفیت هوا در استان البرزدر حالی رخ داده است که منابع آلاینده هوا افزایش و خودروها که حدود ۶۵ دصد الودگی هوای استان را به خود اختصاص میدهد تعداد آنها در چهار سال گذشته یک و نیم برابر شده است واگر این تدابیر و اقدام های مهم صورت نمی گرفت کیفیت هوای استان در حال حاضر در مقایسه با قبل از سال ۹۲حداقل یک و نیم برابرآلوده تر بود وشرایط زیست وسلامت مردم با دشواری های زیادی مواجه بود. ازاین بابت کارنامه دولت در حوزه کنترل وکاهش الودگی هوا با نمره قبولی همراه است.

 

 

رییس حزب اعتماد ملی در استان البرز : به میزان مشارکت مردمی از رانت و مافیا کاسته خواهد شد

آیین باور – مردم کرج باید بدانند به میزان بی تفاوتی و عدم مشارکت ، رانت خواران ازین فرصت بهره برداری کرده و به اهداف شوم خود خواهند رسید.

کنفرانس خبری ائتلاف اصلاحات در حالی برگزار شد که شهروندان کرجی برای اعلام لیست روز شماری می کنند و از س سالها انتخابات و رخداد های جانبی آموخته اند که رای دادن به لیست، شورایی یکدست تر و قابل کنترل و نظارت بیشتری را رقم می زند که اسخگوی عملکرد خود خواهد بود.

مهندس خلیلی اردکانی رئیس ستاد اصلاحات و دکتر پورکریمی صبح امروز به پرسش های خبرنگاران در زمینه وضعیت لیست،میثاقنامه ها ، نحوه گزینش و پرازش عملکرد نمایندگان پاسخ دادند .

دکتر پور کریمی رییس حزب اعتماد ملی در استان البرز گفت: اگر مشارکت بالا باشد تمام دغدغه های نظارتی از میان خواهد رفت . در تهیه این لیست احزاب به هیچ عنوان سهم خواهی نکرده اند و تصمیم گیری برای لیست سبز انتخابات بر اساس خرد جمعی ۱۳ نماینده احزاب صورت گرفته است .

وی تصریح کرد متاسفانه در سالها و ادوار پیشین مسئله شورا ها که باید بسیاری امور شهروندی وشهری را در بر بگیرد تنها به عمران و شهرداری ختم شده و شهرداری را به حیاط خلوت کسانی تبدیل کرده است که به دنبال رانت و سوء استفاده از فرصت ها هستند.

محمد علی پورکریمی با اشاره به میثاقنامه های امضا شده توسط داوطلبان ورود به لیست منتخب ۱۳ نفره اصلاحات خاطر نشان کرد: میثاقنامه  تعهدی اخلاقی است که به عملکرد  نمایندگان راه یافته به شورا مرتبط است و .اگر آینده نگری نکنیم نمی توانیم بر نحوه فعالیت و خروجی نمایندگان خود نظارتی داشته باشیم .

وی تصریح کرد: مردم باید بدانند به میزان بی تفاوتی و عدم مشارکت ما،رانت خواری و مافیا رشد و از شهر بهره برداری خواهند کرد. بی تفاوتی زمینه فساد را افزایش خواهد داد و میزان رشد فساد با مشارکت مردم رابطه عکس  دارد.

انتخاب بر اساس لیست شورایی متجانس پدید می آورد که که با اهداف جمهوری اسلامی و احزاب اصلاح طلب همسو است و همین عدم مشارکت مردمی و نظارت نا کامل استانداری بر مسائل شهرداری را به حیاط خلوت کسانی تبدیل کرده است که هیچ ضابطه ای را بر نمی تابند.

دکتر پور کریمی رییس حزب اعتماد ملی در استان البرز افزود: دست احزاب اصلاح طلب از رسانه های دولتی و امکانات کوتاه است و جور این خلاء را رسانه های شخصی می کشند . چشم اصلاح طلبان به دستان رسانه های غیر دولتی دوخته شده است و ما خدمتگزاران اصلاحات نیز انتظار روشنگری و آگاه سازی عموم را از رسانه های مستقل و غیر دولتی داریم .

از جمله کمک رسانه ها می تواند اطلاع رسانی جلسات و برنامه های سخنرانی و معرفی اشخاص و چهره های سرشناسی باشد که برای گفتگو با مردم به کرج می آیند.

 

رئیس ستاد اصلاحات البرز : یک هفته تا اعلام اسامی نامزدهای شورای شهر کرج

لیست اصلاحات آماده انتشار:

آیین باور -رد صلاحیت های پر تعداد به اعتماد عمومی لطمه می زند . مردم خودشان باید سرشان به سنگ بخورد تا یاد بگیرند .

صبح امروز یکشنبه مهندس خلیلی اردکانی رئیس ستاد احزاب اصلاح طلب استان در کنفرانس خبری که در دفتر مرکزی ستاد برگزار شد از آماده و اعلام شدن لیست ائتلاف نامزدهای منتخب اصلاح طلب خبر داد.

مهندس خلیلی خاطر نشان کرد ده نفر از هجده حزب به عنوان معتمد مصاحبه و گفتگو با نامزدها را به عهده گرفته و بر اساس آسیب شناسی ، نیاز سنجی شهر کرج ،افراد را گزینش کرده اند.

وی افزود: پیشینه تجربی افراد و تخصص های لازم ایشان براساس نیاز های شهر مد نظر قرار گرفته و با امضای میثاقنامه تعهد اخلاقی و ضمانت پاسخگویی برای ایشان ایجاد خواهد شد.

وی بااشاره به منش اصلاحات در دولت پیشین اصلاحات گفت : ما باور داشتیم که باید کمترین رد صلاحیتهای سلیقه ای صورت گرفته و فعالیت های سیاسی افراد بهانه ای برای رد شدن آنها نباشد .ما باور داشتیم که سپردن انتخاب نهایی به مردم اگر چه در ابتدا شاید هزینه و خسارت هایی داشته باشد در نهایت نتیجه ای سلامت و تجربی برای مردم ایجاد می کند.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان گفت: منتخبین لیست اصلاحات الزاما حزبی نیستند . اگرچه افراد حزبی بیشتر ملزم به پاسخگویی عملکردشان در شورا خواهد بود اما برای انتخاب اصلح خود را محدود به احزاب نکرده و همه بر روی تخصص و تجربه تاکید داشته ایم .

خلیلی اردکانی خاطر نشان کرد : بی شک هر نماینده اصلاح طلبی که به شورا راه یابد باید جلسات ماهیانه ای برای پاسخگویی پیشبرد برنامه های اصلاحات داشته باشد و اگر در وظایف خود، مسائل محوله و عملکرد مناسب برای شهر و شهروندان کوتاهی یا خیانت کنند آنهارا در برابر مردم رسوا خواهیم ساخت .

وی همچنین با تاکید بر بی برنامگی و هدر رفت وقت شوراهای پیشین گفت: چنانچه مردم بر اساس لیست رای دهند، پشت هر نماینده تیمی قرار دارد که همه توان خود را برای حل مسائل و تصمیم گیری ها به کار می گیرد تا در ساعات بیرون شورا راهکار های لازم تدوین شود و برنامهایی برای انجام وجود داشتنه باشد.

از سوی دیگر عدم مشارکت وسیع اجتماعی در انتخابات را معضلی دانست که بسیار آسیب زاست و بودجه ای که برای تمام شهر در نظر گرفته شده است را خرج اندک افراد طرفدار نماینده خاص می کند.

محمد حسین خلیلی گفت: در شهری مانند کرج چرا اولین نماینده باید ۲۰ هزار رای بیاورد؟ حال آنکه حداقل صد هزار رای باید پشت یک نماینده باشد .

وی در پایان از رسانه های همسو خواست تا با روشنگری و رساندن پیام اصلاحات به گوش اقشار مختلف مردم این جریان را تا پایان رای دهی و ایان دوره چهار ساله شورا یاری کنند.

 

هر اتفاق بزرگی در این جهان با تخیل کودکان آغاز می‌شود

گزارشی از فعالیت های مدرسه طبیعت دماوند

«هر اتفاق بزرگی در این جهان با تخیل کودکان آغاز می‌شود»

(قسمتی از سخنرانی مگ روزاف هنگام دریافت جایزه‌ی آسترید لیندگرن می ۲۰۱۶ در Concert Hall استکهلم)

مگ رزاف، برنده جایزه آسترید لیندگرن ۲۰۱۶بسیار مفتخرم که برنده‌ی جایزه‌ی یادبود آسترید لیندگرن برای سال ۲۰۱۶ شده‌ام. البته همچنان منتظرم که بتوانم تمام این اتفاق را هضم کنم؛ که برایم عادی شود؛ اما عادی نشد برایم و همچنان مرا حیرت‌زده می‌کند. من امسال بسیار به بچه‌ها فکر کرده‌ام؛ به بچه‌هایی که در کاله (شهری در شمال فرانسه) در چادر زندگی می‌کنند؛ به بچه‌هایی که به تنهایی از سوریه مهاجرت کرده‌اند؛ به بچه‌هایی که در این راه کشته شده‌اند؛ به بچه‌هایی که زندگی‌شان (به علت آن‌چه آدم‌بزرگ‌ها فکر می‌کنند ارزش جنگیدن دارد) متلاشی شده و از بین رفته است …
و نزدیکتر به خودم، به بچه‌های ساکن انگلستان فکر می‌کنم. که هیچ‌وقت بیرون بازی نمی‌کنند؛ که اصلا بازی نمی‌کنند؛ که حرف بزرگترهایشان و حرف دولت را باور می‌کنند (که مدام تبلیغ می‌کنند که هیچ‌چیز از امتحان‌هایشان مهم‌تر نیست؛ که باید تا آن جا که می‌توانند مغزهایشان را از اطلاعات کتاب‌های درسی پر کنند؛ که اگر می‌خواهند باسواد [و  به دردبخور] باشند، فقط باید درس‌هایشان را بخوانند.) و با این بهانه‌ها متقاعد شده‌اند که بستن کتابخانه‌ها و بیرون انداختن کتابدارها مشکلی ندارد! دولت می‌گوید بچه‌ها حق ندارند خیال‌پردازی کنند، یا وقت تلف کنند، یا از پنجره بیرون را نگاه کنند! دولت می‌گوید که هنر و موسیقی و کتاب‌ها نمی‌توانند بچه‌ها را تبدیل به آدم‌هایی “موفق” کنند – که در واقع، یعنی، نمی‌توانند کمکشان کنند تا یک عالمه پول دربیاورند.
من این‌طور بچه‌ها را هر روز می‌بینم. بعضی وقت‌ها نمره‌های خیلی خوبی در امتحان‌هایشان می‌گیرند. ولی بعضی وقت‌ها مچ دست‌هایشان را با تیغ می‌برند، به خودشان گرسنگی می‌دهند؛ و افسردگی و اضطراب مزمن می‌گیرند.
معلم‌ها هم حق ندارند وقت تلف کنند. آن‌ها مربع‌های زیادی دارند که تیک بزنند و فرم‌های زیادی که پر کنند. شاید برای همین است که معلم‌های انگلیسی دارند در استعفا دادن رکورد می‌زنند. و استخدام کردنشان برای کاری که بدل به حرفه‌ای بی‌شور و اشتیاق شده، سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود.
یادگیری هم تبدیل شده به کاری بی‌شور و شوق. ولی دانش‌آموزان حق ندارند جابزنند. باید در عوض ادامه دهند. یعنی باید از همان کودکی یاد بگیرند که خیال‌پردازی نکنند؛ که از تخیلشان استفاده نکنند؛ که بازی نکنند …
این‌جا، در انگلستان، ما شاهد یک حمله‌ی واقعی به کودکی هستیم.
آسترید لیندگرن یکبار گفته بود: «هر اتفاق بزرگی در این جهان، یکبار پیش از آن، در خیال یک نفر افتاده است».
یک نفر در سوئد با خودش خیال کرد که می‌توان شش هزار پناهنده‌ی کودک را در مدارس کشورتان قبول کنید و جامعه هم هرطور شده خودش را سرپا نگه دارد. یک نفر اندیشید که می‌توان نویسنده‌های کودک را تشویق کرد که با تمام وجود به راهشان ادامه دهند (و حتا برای یک هفته با آن‌ها مثل ستاره‌های سینما برخورد کرد!) یک نفر با خودش فکر کرد که کتابدارها و معلم‌ها نیز به اندازه‌ی بانکدارها و وکلا برای جامعه ضروری هستند. شاید به همین خاطر بود که یک نفر به این نتیجه رسید که اگر بچه‌ها را به خیال‌پردازی تشویق نکنید، امید به انسانیت از دست می‌رود.
آسترید لیندگرن به یادمان می‌آورد که این بچه‌ها هستند که قرار است جهان را اداره کنند – پس هیچ چیز مهم‌تر از این نیست که چه چیزی یادشان می‌دهیم، چه ارزش‌هایی را می‌آموزند، چه کتاب‌هایی می‌خوانند … و – چه آینده‌ای می‌توانند برای جهان تصور کنند.

 

شورای شورای کتاب کودک
#مدرسه_طبیعت _دماوند

 

عکاس و روباه البرز, نفرات اول جشنواره عکس حیات وحش !

نخستین جشنواره یکروزه دانشجویی عکس حیات وحش، ششم اردیبهشت در محل نمایشگاه ها واقع در سایت قدیم دانشگاه زابل افتتاح شد. ، ۵۸۳ عکس از نقاط مختلف کشور فرستاده و۳۴۰ مورد از آن ها در محور اول یعنی “گونه های حیات وحش ایران” پذیرفته شدند. برگزیدگان دو چهره البرزی هستند به نام دامون پور نعمتی عکاس و روباه البرز، سوژه بی نظیری در قاب !

دامون پورنعمتی متولد ۱۳۵۸کرج است.

اودر باره خط سیر رشد هنر عکاسی اش میگوید: ۷سال است عکاسی میکنم و با یک دوربین کامپکت کوچک شروع کردم .نه پدرم عکاس بود نه مادرم، از بچگی هم دوربین دستم نبود . در ۳۱ سالگی حسی خاص و  قوی به عکاسی پیدا کردم و بعد به طور جدی عکاسی و عکاسی .

دوره فشرده عکاسی حرفه ایی را هم در مجتمع فنی تهران دیدم استاد خوبی داشتم و استارت عکاسی حرفه ای ام در محضر استادامیر منصورمنصوری زده شد.

دوره را که تموم کردم یک سالی را برای خودم عکاسی کردم تا اینکه فرصت ورود به عرصه کار خبری ام در باشگاه خبرنگاران جوان پیدا شد . خبرگزاری های مهر ،رسا نیوز، همشهری، میزان و سایت های خودرویی عکاسی کردم .

و اما ماجرای این روباه زیبا

پیش از ورود پورنعمتی به مسابقه، عکس را دیده بودم . بسیار عالی بود . مطمئن بودم که روزی، جایی، حرفی برای گفتن دارد .تا اینکه خبر برگزیده شدنش را شنیدم به راستی که هم دامون پور نعمتی و هم این روباه زیبا شایسته برگزیده شدن هستند.

دامون ماجرای عکاسی اش از روباه البرز را تعریفمی کند: این دسته از روباه ها از نوع خاکستری البرز هستند. پس از دوماه تلاش و همکاریپدر همسرم در غذا دادن به این جانداران وحشی زیبا، کمی اطمینانشان را جلب کردیم و در نهایت  توانستم از آنها عکاسی کنم

تنها ۱۷ مورد از عکس های فرستاده شده توسط داوران جشنواره برای نمایشگاه انتخاب و برای بازدیدکنندگان به نمایش درآمد

ف/ک

به مناسبت ۳ می روزجهانی آزادی مطبوعات/ازرنجی که می بریم ،اجر نمی بریم

یادداشت آیین باور – فریبا کلاهی

در آستانه روز جهانی مطبوعات ازرنجی درعذابیم که نه مسئولان کلان مطبوعاتی کشوردرک می کنند ونه تازه واردین عرصه مطبوعات و نه “به زور واردین!!”

درب های باز بی قاعده و ضابطه صدورمجوزها و اجاره امتیازها ، وضعیت بازارکاسبانی را به خاطرمی آورد که تعزیرات و اماکن و باقی متولیان نظارتی از پس پرده فعالیت هایشان بی خبرند. شخصی را برای گذراندن دوره های فروش و بهداشت وقوانین به کلاس های کارشناسان می فرستند که هرگز پشت دخلش نمی نشیند و کسب خود را نمی گرداند . این دارندگان سرمایه هستند که با مجوز های اجاره ای به صورت گم نام، بازار را آشفته می کنند و نابسامانی و تهاجم فرهنگی محصولات، دودمان نسل جوان و جامعه هدف را خدای ناکرده بر باد می دهد.

حال با این اوصاف تصورکنید چنین وضعیتی در مطبوعات رخ داده است .

نتیجه اش همین بی انگیزگی ،عدم خرید و تمایل به خواندن محصولات مطبوعاتی و روزنامه هایی است که نه توزیعشان اصولی و کار آمد است و نه محتوا و پیامی دارند.

صاحبان اصلی قلم از رنجی که می برند اجری ندارند وجز دانه دانه سپید کردن موی بهره ای نمی برند.

کاش هنوز هم قلم اجر داشت و توتم فرهنگیان بود.

کاش هنوز نام مطبوعات و روزنامه ها وزنی داشت .کاش غم نان نبود و به جای پرکردن صفحات فرهنگی و هنری با آگهی های بی اثر با  طراحی های غیرهنری و غیر کارشناسانه؛ با مطالب آموزنده و اثر گذارپرمی شد و هنوز مونس بعد ظهر های خوانندگان مشتاق بودیم.

این روزها شیشه ها نیز تن خود را به رسانه نمی سپارند که پاک نخواهند شد .

و آنانکه دراین آشفته بازاردروغ پردازی برای تامین اجاره و هزینه چاپ و لقمه ای نان، شان و منزلت خود، قلم و نام روزنامه نگار را زیر پا نمی گذارند، تنها مانده اند و با خوانندگان اندک اما واقعی و حرفه ای دلخوشند.

در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، ۱۳ اردیبهشت (۳ ماه مه)،باید اعتراف کنیم که آزاد ترین کشور مطبوعاتی دنیا هستیم زیرا بی سوادان و غیرمتخصصین و آنانی که در طول زندگی خود نه قلم به دست گرفته اند ونه روزنامه ای خوانده اند،مجاز به دریافت هر تعداد مجوز پایگاه خبری و سایت و هفته نامه و فلان نامه اند که اغلب هم سرنوشتشان به گاه نامه و پولنامه فصلی کشیده می شود.جزانتخابات نامی از آنها نمی بینی وهیچ جشنواره ای به صورت زنده توان آنان را نمی سنجد

ما آزادیم که روزنامه نگاران، خبرنگاران و خانواده اصیل مطبوعات را زیر دست نابلدان قرار دهیم. زیرا نه خانه های مطبوعات حرفه ای داریم نه ناظری بر عملکردشان . ما معاونت های مطبوعاتی پویای کارشناس در ادارات کل ارشاد استانها نداریم .ما نظام مطبوعاتی چون نظام مهندسی و پزشکی نداریم. ما انجمن صنفی نداریم ،بیمه نداریم،قرار داد نداریم ،مرجع شکایت ورسیدگی نداریم ….آزادی داریم آزادی مطبوعات!

ما آزادیم که با حداقل دستمزد،چیزی برابر  یک سوم حداقل دستمزد استخدام کارگری و کشوری قلم بزنیم ،تا کاسبان رسانه نفع ببرند . ما آزادیم که حرفه ای نباشیم .

ما آزادیم که نام رسانه و مطبوعات را خدشه داریا تعریف مردم از خبرنگاران را عوض کنیم تا همه مارا فضول هایی دروغگو بخوانند. .چون هیچ مسئولی با سبُک گویی کاری ندارد. چهار چوبهای سیاسی و حقوقی و مذهبی که رعایت شوند (هرچند به ظاهر ) کفایت می کند. ما آزادیم بی آنکه ناظران وقتی برای خواندن محتوای پول نوشتهایمان بگذارند،شعور مردم را در انتخابات به بازی بگیریم .تهمت بزنیم .دروغ بگوییم. صفحه بفروشیم.صفحاتی را که خاک پاک رویش فکرو اندیشه اند.

از فردی اسطوره بسازیم که خودمان هم از او هیچ نمی دانیم که پول حرف آخر را می زند.

ما آزادیم ….