???????? ???????????? ?????????? ???????? ???????? ????????????
خانه / گردشگری

گردشگری

کسب‌و ‌کار‌ فنی_گردشگر‌ی البرز شتاب می گیرد

سر‌پرست معاونت گردشگر‌ی البرز گفت: «در نشستی هماهنگی‌ها‌ی لازم مبنی بر اجرا‌ی طرح مشترک شتاب‌دهنده‌ها‌ی کسب‌و‌کار‌ها‌ی فنی و گردشگر‌ی با همکاری سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای بر‌ر‌سی شد.» مرتضی …

توضیحات بیشتر »

رویداد بین‌المللی گردشگر‌ی لاله‌های دیزین بومی شد

آیین باور _ مدیر‌کل میر‌اث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «با هدف حمایت از فعالان حوزه گردشگر‌ی استان مجوز بر‌گزار‌ی رویداد بین‌المللی گردشگر‌ی لاله‌های دیزین به …

توضیحات بیشتر »

حمام تاریخی مصباح را ببینیم؛ نوروز فرصت گردشگری البرز

آیین باور _ باز‌گشایی حمام تاریخی مصباح در ایام نو‌روز مدیر‌کل میر‌اث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از ساماندهی و پاک‌ساز‌ی حمام تاریخی مصباح به منظور باز‌گشایی …

توضیحات بیشتر »

پایش اقامتگاه‌ها‌ی‌ بوم‌گرد‌ی البرز در ایام نو‌‌روز

آیین باور _ سر‌پرست‌ معاونت سرمایه‌گذاری و رئیس کمیته مقابله با کرونا در ستاد اجرایی خدمات سفر البرز گفت:«با همراهی اعضا‌ی ستاد از اقامتگاه‌ها‌ی بوم‌گرد‌ی محور …

توضیحات بیشتر »

توزیع رایگان اقلام بهداشتی در میان گردشگر‌ان نو‌روز‌ی

آیین باور_ مدیر‌کل میر‌اث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از تهیه‌ و توزیع رایگان اقلام بهداشتی در میان گردشگر‌‌ان و مسافر‌ان نو‌روز‌ی استان خبر داد.فریدون محمد‌ی ضمن …

توضیحات بیشتر »

ساماندهی و پاک‌ساز‌ی نوروزی ابنیه تاریخی شاخص البرز

آیین باور _ مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از اجرا‌ی طرح ساماندهی و پاک‌ساز‌ی محوطه‌ها و ابنیه تاریخی شاخص استان به منظور باز‌گشایی در ایام …

توضیحات بیشتر »