خانه / گزارش

گزارش

گزارش: فقدان آموزش تخصصی هنر مدارس؛ زمینه ساز انحطاط جامعه

عدم توانایی در یافتن روش های پیشبردی، پیگیری و پیوستگی مطالب، چالشی بزرگ به‌خصوص برای معلمان تازه‌کار و با توجه به وسعت شاخه های گوناگون هنر امری خطیر و پرمسئولیت است

بیشتر بخوانید »