خانه / اجتماعی (پەڕە 77)

اجتماعی

دومین جلسه پویش البرز در سالجاری برگزار شد// انجمن ها بازوی حمایتی و قدرت اصلی صیانت از حقوق حیات

نهاد اجتماعی شورای شهر ناظری بر عملکرد شهرداری ها ست که به طور مستقیم با محیط زیست و حیات وحش درگیر است و نماینده هایی از گروه حامیان محیط زیست می تواند یکی از کانالهای نجات زندگی انسان،گیاه و جانوران استان باشد.

بیشتر بخوانید »