خانه / خبر

خبر

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهرکرج: شهرداری حرکتی درجهت حذف نیروی های ناکارا آمد انجام نداده است

رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج گفت: حمایت برخی ها از نیروهای غیرمتخصص برداشته شود و بر اساس ظرفیت سنجی و ارائه دوره …

بیشتر بخوانید »