بایگانی/آرشیف روزانه: ژانویه 5, 2020

ورود نان بلکی به ایران و خاطرات ساندویچ های قدیمی

این نان در آن زمان تازه در تهران معمول شده بود و مردم نمی شناختند،و دیگر اینکه اروپایی نبود،(هنوز هم در امریکا و اروپا این نان معمول نیست) چون هدایت در اروپا هم زندگی کرده بود.

بیشتر بخوانید »