???????? ???????????? ?????????? ???????? ???????? ????????????

بایگانی روزانه: اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

رؤسای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان های استان منصوب شدند

آیین باور – استاندار البرز طی احکامی رؤسای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان های استان را منصوب کرد. در متن این …

توضیحات بیشتر »