???????? ???????????? ?????????? ???????? ???????? ????????????

بایگانی روزانه: اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹

گفتگو: “فردوسی و هویت ملی”؛ دکتر شروین وکیلی

آیین باور- به مناسبت ۲۵ اردیبهشت بزرگداشت حکیم فردوسی توسی به همان شکلی که منابع رسمیِ تعریف هویت‌ ایرانی، مانند شاهنامه یا کتیبه‌های هخامنشی یا تاریخ …

توضیحات بیشتر »