???????? ???????????? ?????????? ???????? ???????? ????????????

بایگانی روزانه: بهمن ۱, ۱۳۹۹

منش و آرمان پهلوانی در شاهنامه و حماسه های دیگر

به قلم : استاد میرجلال الدین کزازی آیین باور- شاهنامه_فردوسی، بی هیچ گمان و گزافه، بزرگترین نامه پهلوانی در ادب جهانی است. ادبدانان باختر زمین سه …

توضیحات بیشتر »