???????? ???????????? ?????????? ???????? ???????? ????????????

بایگانی روزانه: بهمن ۲, ۱۳۹۹

تشکیل کمیته سند راهبرد‌ی توسعه گردشگر‌ی البرز، روزنه ای برای رشد

آیین باور -فریدون محمدی مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از پیگیری طرح تشکیل کمیته سند راهبردی توسعه گردشگر‌ی استان خبر داد.» فریدون محمدی بیان کرد: …

توضیحات بیشتر »