درباره ما

پایگاه خبری آئین باور

پایگاه خبری تحلیلی آیین باور

 

دوزبانه فارسی انگلیسی
مدیر مسئول و صاحب امتیاز فریبا کلاهی

 

پایگاه خبری آیین باور با مجوز رسمی از سوی وزارت ارشاد اسلامی و شماره ثبت 79298
پیرامون مسائل اجتماعی فرهنگی ، گردشگری ، آداب و رسوم و جشنهای ملی ،میراث فرهنگی و زیست محیطی فعالیت می کند