امروز پنجشنبه، 03 تیر 1400

اقتصادی

80 درصد تحقیقات کشاورزی کشور در البرز صورت می گیرد

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: بیش از 80 درصد تحقیقات کشاورزی کشور در البرز صورت می گیرد و اکنون نیز انواع بذرهای گندم و جو متناسب با شرایط آب و هوایی نقاط مختلف کشور در این استان تولید می شود.

 شهبازی در بازدید از موسسه تحقیقاتی اصلاح بذر و نهال که روز شنبه با حضور بازرگانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت، با بیان اینکه اقدامات بزرگی در این موسسه شکل گرفته، افزود: جای خرسندی دارد که شرایط آب و هوایی البرز بستر بسیار خوبی برای رشد انواع محصولات کشاورزی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: بیش از 80 درصد تحقیقات کشاورزی کشور در البرز صورت می گیرد و اکنون نیز انواع بذرهای گندم و جو متناسب با شرایط آب و هوایی نقاط مختلف کشور در این استان تولید می شود.
شهبازی گفت: پیش از این، بخش بالایی از این بذرها از خارج کشور وارد می شد ولی اکنون با اقداماتی که در موسسات تحقیقات کشاورزی البرز صورت گرفته از واردات این بذرهای مهم بی نیاز شده ایم.
وی افزود: هزاران گونه گندم و جو در این موسسه تولید می شود و به تمامی نقاط کشور ارسال می شود و در این راستا اقلیم مناطق مختلف نیز مد نظر قرار می گیرد.
استاندار البرز گفت: همچنین در خصوص تولید بذرهای هیبریدی در البرز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

ثبت نظر