10 جاده اختصاصی غیرمجاز تخریب شد

120 هکتار اراضی تصرف شده به ارزش بیش از 8400 میلیارد تومان آزادسازی شد

مشارکت پذیری مردم کلید رفع چالش زیست محیطی

حفاظت مشارکتی در ایران آسان نیست اما تنها راه نجات زیست بوم است.

با جریمه خودرو، آلودگی هوا رفع نمی شود

جریمه وسایل نقلیه آلودگی هوا را رفع نمی کند باید متوقف و به تعمیرگاه منتقل شوند.

آشنایی با الفبای انقراض

آیا با الفبای انقراض گونه ها آشنایی دارید؟ گیاه یا حشره کوچکی که زیر دست و پای شما له می شود شاید آخرین نسخه خود باشد.

 کانون بحرانی ریزگردالبرز18هزار هکتار است!

محدوده بیابانی البرز حدود ۴۵ هزار هکتار است که شامل محدوده بحرانی تالاب صالحیه نیز می شود.

 پایش پیشگیرانه نیروگاه منتظر قائم پیش از وارونگی هوا

آلودگی زیست محیطی را با شماره 1540 یا ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها درمیان بگذارید.

این بار پارک محیط بان و باغ پرندگان تا مرز تعطیلی سلیقه ای رفته اند

شنیده ها حاکی از تعطیل شدن یا ورود به مزایده مجموعه پارک محیط بان و باغ پرندگان کرج توسط شهرداری است . جان صدها قطعه پرنده و جاندار در خطر است.

درخت کهن سالی نیمه‌سوخته دود می کند، گویی با آواز غمگنانه سنجاب هم خوانی می کند:"نابود تر از این نمی توان شد"

تاسیس کارخانه زباله سوز مصلحت نیست

رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر صراحتا مخالفت خود را با استقرار زباله سوزها اعلام کرد.

درخت چنار نزد ایرانیان مقدس است

احیای درختان چنار شهر کرج در دستور سیما منظر شهرداری قرار گرفت