مروری بر تاریخ موقعیت اجتماعی زنان و مردان در ایران

اسناد و مدارک در زمینه چگونگی وضع زندگی اجتماعی زن و  مرد در ایران و جهان بسیار نارسا و ناچیز است.

 frontiers in immunology مقاله واکسن کووپارس را منتشر کرد

مقاله واکسن رازی کووپارس در مجله بین المللی frontiers in immunology (مرز‌های دانش ایمنی شناسی) منتشر شد.

خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ در یک‌ نگاه‌

در عقلیات‌ : شاگرد فریدالدین‌ داماد و او شاگرد سیدصدرالدین‌ سرخسي‌ و او شاگرد افضل‌الدين‌و او شاگرد ابوالعباس‌ لوگري‌ و او شاگرد بهمنيار و او شاگرد ابوعلي‌ سينا.

آشنایی با فراکتال” برخال” ساختار هندسی

فراکتال یا برخال ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید.

 تاريخ و فرهنگ زورخانه و گروه های اجتماعی زورخانه رو

برای رسیدن به مرتبه پهلوانی داشتن بدن رسا، نیرومند، مستعد، هوشنمندی، زیرکی و چالاکی لازم بود.

سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه

Siyavash, a Ritual and Mysterious Character in Shahnameh

مقاله پژوهشی ، شفای مقدس در ایران باستان

تن‌پزشکی شش رشته دارد: اهلادرمانی (زهددرمانی)، آتش‌درمانی...

مقاله :

کسی که تمام عمر خود را به مطالعه در زمینه‌ فرهنگ،‌ اساطیر و آیین‌های ایرانی اختصاص داد

تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد یکی از مهمترین نکاتی ست که از بروز اختلافات احتمالی در نظریات یانحوه محاسبه سودهریک ازطرفین جلوگیری می کند

پیوستن عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی البرز به جمع پژوهشگران یك درصد پراستناد برتر دنیا

آیین باور - دکتر غلامرضا عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز به جمع دانشمندان یک درصد پراستناد برتر دنیا پیوست.