آذرگان جشن روشنی و نور است

در باور ایرانیان،آتش اولین و آب پس از آن مهمترین عناصر حیاتند.

آیین محرم البرز، ریشه در رفع کدورت دارد

بزرگان اقوام معتقد بودند :"در ماه اقامه عزای حسین (ع)، با قلب کینه دار و نفاق که خلوصی در آن نیست، عزاداری مورد پذیرش خداوند قرار نمی گیرد."

آمریکا باید از معماری نایین الهام بگیرد

یک کارشناس آمریکایی که گویی ایران را بهتر از مسئولین خودمان می شناسد، الهام گرفتن از معماری ایرانی چون نایین را راهی برای نجات از گرمای زمین می داند.

اَمردادگان نگهبان گلها و گیاهان است

دهمین روز از ماه بلند بالای اَمرداد، ماه بی‌مرگی ، ماه جاودانگی، چهلمین روز تابستان است. آتش نوروزبل و آب‌پاشی در صحرا .

آشایی با تاریخچه تکیه و حسینیه در ایران

«تکایا نه فقط محل برگذاری مراسم مذهبی به شمار می‌آمد، بلکه مشکلات صنفی و اقتصادی هم در آنجا مطرح می‌گردیده است»

محرم که از راه می رسد،البرز، جای دیگری است

بگذار آنها که بلدند تاریخ را روایت کنند.

 تیرگان و گرامی داشت نویسندگان

گویند در این روز، هوشنگ، پادشاه پیشدادی ایران، نویسندگان و کاتبان را به رسمیت شناخت و آنان را گرامی داشت. آرش جان خود تیرنهاد و ایران را پس گرفت.

ماهی جادو و انگشتری زرین..چهلم نوروز خجسته باد

10 اردی بهشت، جشن چهلم نوروز و نگاهبان آتش است؛ چرا که آتش بهترین جلوه‌گاه راستی و پاکی به شمار می‌رفت.

از مطالعه منابع صفویه روشن میشود که شاطرموظف به رساندن اوامر و اخبار پادشاه به لشکریان و ناقل پیام‌ها بوده است.

نحسی سیزده؛ خرافه ای قجری بیش نیست

آیا می دانید خرافه نحسی سیزده بدر از دوران قاجار وارد افکار عمومی شد؟ از آیین باستانی خود چه می دانیم؟