بزرگترین گلفرش کشور پیش روی گردشگران

بزرگترین فرش گل کشور با ۴۰ هزار گل رنگارنگ پیش روی گردشگران کرج گسترده شد.

تجهیزات ایمنی 3600 اتوبوس درالبرز بازدید شد

کارشناسان حمل و نقل راهداری البرز ناوگان اتوبوس رانی را تحت نظارت دارند.

اقامت رسمی در اقامتگاه غیر رسمی

در ایام نوروز بیش از 130 هزار گردشگر البرز در اقامتگاه های غالبا غیر رسمی اسکان گرفتند.

عملکرد واحدهای خدمات نوروز تحت نظارت است

مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی البرز زیر ذره بین نظارت قرار دارند.

همه چیز برای گردشگران نوروزی البرز آماده است

اماکن تاریخی و گردشگری استان برای نوروز با محوریت ماه مبارک رمضان آماده سازی ‌می‌شوند

قلعه تاریخی صمصام واگذار شد

واگذاری قلعه تاریخی صمصام در میدان کرج به سرمایه گذار بخش خصوصی قطعی شد.

نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران، فرصت طلایی البرز

فرصت این صنعت فرابخشی نباید نادیده گرفته شود.

پایگاه میراث ملی کاخ مروارید کرج تشکیل شد

هیات راهبردی کاخ مروارید مهرشهر جهت تصمیم گیری های لازم تشکیل شد

گردشگری  غذا، حلقه مفقوده البرزگردی است

قدمت دیرینه و غذای محلی و خوراک البرز، ظرفیتی گردشگری است.

۴۷ طرح گردشگری موافقت اصولی گرفتند

با سرمایه گذاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ۴۷ طرح گردشگری موافقت اصولی گرفتند.