عکس/کشف 15 تن پسماند در منزل مسکونی

پیرمردی که ۱۵تن زباله را در منزلش انبار کرده بود صدای همسایه ها را درآورد.

گزارش تصویری: باغ پیازی بالبوس

باغی که باید دید و آموخت. می شود ناممکن ها را با کمترین حمایتها به واقعیت بدل کرد.

جشن درختکاری

جشن درختکاری در کرج برگزار شد

گزارش تصویری هفته دولت روز اول

در اولین روز هفته دولت ۹۱ پروژه در شهرستان ساوجبلاغ افتتاح شد

خاتون در کما

بازدید از روند مرمت، برای اساتید فن که یک فرصت مطالعاتی بی نظیر است.

تجلیل خبرنگاران در استانداری البرز

گزارش تصویری از تجلیل خبرنگاران در استانداری البرز

 غم نان ، کرونا نمی شناسد!

آیین باور -باوجود ترس از ویروس جانسخت کرونا ، غم نان جان سوز است و چرخ صنعت باید بگردد. این کارگران هستندکه چراغ اقتصاد را روشن نگه می دارند

ماردوشان مواد فروش ، چرت امنیت را پاره می کنند

دلیل خواب خود خواسته فقرا؛ نرخ نان در ازای جان است

کِی بُود اینجا سخن گفتن روا....

حاشيه نشينی با «فرهنگ فقر» همراه است و ويژگی های خاص روانی، فرهنگی واجتماعی كسانی كه فرهنگ فقر را تجربه مي كنند با «بزهكاری جوانان» مرتبط .