یکشنبه، 17 تیر 1403 - 14:08

۱۴ میلیون هکتارکانون فرسایش بادی

فرسایش بادی کشور در برنامه هفتم کاهش ۲۰ درصدی داشته است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست معاونین فنی و رؤسای ادارات امور بیابان ادارات کل منابع طبیعی استان های بیابانی کشور در مشهد گفت: با توجه به سیاست های کاری سازمان منابع طبیعی در برنامه هفتم توسعه، ۲۰ درصد کاهش ریزگردها و کانون های فرسایش بادی را خواهیم داشت.

حسن وحید با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۴ میلیون هکتار کانون فرسایش بادی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: بیابانی شدن و بیابانزائی موضوع پیچیده و برآیند مسائل اکولوژیکی، مسائل اقتصادی، بهره برداری نامتوازن، تخریب سرزمین، استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، اقدامات عمرانی ناسازگار با مسائل زیست محیطی است بنابراین کنترل این عوامل صرفا در توان یک سازمان نیست بلکه باید همه دستگاههای اجرایی با هم‌افزایی در جهت مقابله با بیابانزائی تلاش کنند.

وی بیان کرد: منشأ بخشی از ریزگردها، کشورهای همسایه به ویژه صحرای قره قوم ترکمنستان است، بنابراین همکاری های بین المللی در این زمینه لازم و ضروری است.

 معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی با اشاره به اینکه گسترش بیابان و افزایش کانون های فرسایش بادی، مهاجرت اکولوژیکی را در پی دارد، خاطرنشان کرد: تخریب بخشی از روستاها و سکونت گاه‌ها، خسارت به صنایع، زیر ساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی از دیگر پیامدهای گسترش بیابان است که حل آن هم افزایی همه دستگاهها را می‌طلبد.

در ادامه محسن فنودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه ۱۷ ژوئن روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی نامگذاری شده عنوان کرد: در سال جاری این روز مصادف با ۲۸ خرداد است و فرصتی شد تا صاحبنظران این حوزه با هم‌اندیشی و هم فکری در جهت مدیریت پایدار و احیا و بازسازی سرزمین، جهانی بدون تخریب را به آیندگان هدیه دهند.

 گفتنی است شعار روز جهانی مقابله با بیابانزایی و خشکسالی امسال، (اتحاد برای سرزمین، میراث طبیعی ما، آینده ما) است و به همین مناسبت دوره آموزشی دو روزه با حضور معاونین فنی و رؤسای ادارات امور بیابان ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌های بیابانی کشور با هدف هم‌اندیشی و تبادل تجارب موفق استان ها در زمینه بیابان‌زدایی در مشهد برگزار شد.کدخبر: 1878