پنجشنبه، 27 خرداد 1400 - 09:55

چرخ اقتصاد باید بگردد...

غم نان ، کرونا نمی شناسد!

آیین باور -باوجود ترس از ویروس جانسخت کرونا ، غم نان جان سوز است و چرخ صنعت باید بگردد. این کارگران هستندکه چراغ اقتصاد را روشن نگه می دارند

کدخبر: 78

عکاس: پوپک خواجه امیری