شنبه، 22 خرداد 1400 - 12:08

فقر و حاشیه نشینی

کِی بُود اینجا سخن گفتن روا....

حاشيه نشينی با «فرهنگ فقر» همراه است و ويژگی های خاص روانی، فرهنگی واجتماعی كسانی كه فرهنگ فقر را تجربه مي كنند با «بزهكاری جوانان» مرتبط .

آیین باور- ملک آباد ...نامی نامسما ، ناساز، ناکوک، مهاجر نشین از نوع بی برگ و عبور. خانه هایی نه خانه، خانواده هایی نه معنادار. چشمان کودکان بی فروغ و بی رنگ . شکمها گرسنه ، دلها آرزومند. چه می کند این بی تدبیری و نامدیریتی در ساخت و سازها. کاش این روزهای انتخاباتی آنها که تشنگان خدمت به خلقند؛ حتی به ریا ! دستی بر سر این کودکان می کشیدند. نه آنها و نه شهرداران و بخشداران این برمودای کرج را نمی خواهند، نمی بینند اما با همین بی تفاوتی هایشان آتش زیر آین خاکستر را هر روز بیش از پیش بر باد می دهند. 

کدخبر: 67

عکاس: پوپک خواجه امیری

نویسنده: فریبا کلاهی