سه‌شنبه، 12 مرداد 1400 - 08:16

گام به گام با قانون (2)

تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد یکی از مهمترین نکاتی ست که از بروز اختلافات احتمالی در نظریات یانحوه محاسبه سودهریک ازطرفین جلوگیری می کند

تنظیم قرارداد یکی از مهمترین نکاتی ست که از بروز اختلافات احتمالی در نظریات یانحوه محاسبه سودهریک ازطرفین جلوگیری می کند و به منظور محافظت بیشتر از کسب و کار یا منفعتتان وضع میگردد و نکته حایز اهمیت اینکه قبل از امضای هرقرارداد یا هرکاغذی تحت عنوان قرارداد بین شما و دیگران به مندرجات آن توجه نمایید و با دقت کافی مطالعه شود.

قراردادها شامل انواع مختلفی می باشند و باید با توجه به موضوع قرارداد به محتوای آن پرداخت. اصولاً استفاده از نظر مشاور حقوقی توصیه میگردد زیرا شهروندان عزیزی که اطلاعات لازمه در امور حقوقی را ندارند ممکن است ناخواسته قراردادی را امضا کنند که ناقض کلیه حقوق آنان باشد که در مقاله های آتی به کارایی کلمات کلیدی حقوقی مورد توجه که در قراردادها یافت می شود نیز خواهیم پرداخت.

هنگام تنظیم قرارداد به این نکات توجه کنید:

در صورت قلم خوردگی در متن قرارداد، علت و اصلاحیه آن قید و به امضاء طرفین برسد.

نسخه های قراداد بایستی به تعداد افراد ذینفع باشد.

قبل از تنظیم قرارداد راجع به مفاد ومندرجات آن توافق نماید.


شهود بیشتر در قرارداد به استحکام و قوت آن می افزاید.(حداقل دو شاهد مرد)

در قرارداد نمونه (چاپی) بندهایی که مورد نظر طرفین نیست تصریح و اصلاح گردد.

از امضاء قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت وی خودداری شود.

اهداف و اولویت های تان رادرج کنید و انتظارات طرفین قرارداد ازیکدیگر را با جزییات کامل درج نمایید.

چنانچه فروشنده مالک رسمی نباشد باید سمت وی در قرارداد تصریح گردد.

اگر میزان مالکیت فروشندگان متفاوت است سهم مالکیت هریک قید شود.

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد از ورثه باشد ارائه انحصار گواهی حصر وراثت الزامی است.

قراردادهای تنظیمی در بنگاه معاملات حتی با آرم و مهر بنگاه سند عادی محسوب می شود پس سند رسمی محسوب نمی شوند.

یک قرارداد باید شامل موارد ذیل باشد:
عنوان قرارداد
طرفین قرارداد
موضوع قرارداد
مدت قرارداد
مبلغ قرارداد
شروط تعهدات
ضمانت اجرا
شرایط فورس ماژور یا قوه قهریه
مرجع حل اختلاف جهت رسیدگی ب اختلافات طرفین قرارداد
و....

 

بهار داریان کارشناس ارشد حقوق خصوصی/مدرس دانشگاه/مشاور حقوقی/
مدیر دپارتمان حقوقی جی۵

راه ارتباطی جهت دریافت مشاوره حقوقی :

missdaryan92@yahoo.com

کدخبر: 175

نویسنده: بهار داریان کارشناس ارشد حقوق خصوصی/مدرس دانشگاه/مشاور حقوقی/ مدیر دپارتمان حقوقی جی۵