دوشنبه، 12 مهر 1400 - 09:49

به یاد استاد مهرداد بهار

مقاله : "شاهنامه، از اسطوره تا حماسه"

کسی که تمام عمر خود را به مطالعه در زمینه‌ فرهنگ،‌ اساطیر و آیین‌های ایرانی اختصاص داد

عنوان مقاله : "شاهنامه، از اسطوره تا حماسه"
pdf

مولف : مهرداد بهار
نشر در : چاووش سال اول آذر ۱۳۷۱

ملک مهرداد بهار (زاده ۱۰ مهر ۱۳۰۸ – مرگ ۲۲ آبان ۱۳۷۳) نویسنده و پژوهشگر ایرانی بود. وی پنجمین فرزند ملک‌الشعرای بهار بود.پژوهش‌های اسطوره‌شناسی در ایران با نام مهرداد بهار گره خورده است؛ کسی که تمام عمر خود را به مطالعه در زمینه‌ فرهنگ،‌ اساطیر و آیین‌های ایرانی اختصاص داد و بنیان‌گذار طرح‌های علمی ارزشمندی در این زمینه بود.

 • واژه‌نامهٔ بُندهش (پهلوی - فارسی)، انتشارات بنیاد فرهنگ، تهران ۱۳۴۵
 • جمشید شاه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱۳۴۶
 • بَستور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱۳۴۷
 • واژه‌نامهٔ گزیده‌های زاداسپرم (پهلوی - فارسی) انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران ۱۳۵۱
 • اساطیر ایران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران ۱۳۵۲
 • پژوهشی در اساطیر ایران، انتشارات توس، تهران ۱۳۶۲؛ چاپ دوم (با تجدیدنظر و افزوده‌های تازه، انتشارات آگاه، تهران ۱۳۷۵
 • دربارهٔ قیام ژاندارمری خراسان به رهبری کلنل محمدتقی خان پسیان، انتشارات معین، تهران ۱۳۶۹
 • بُندهش، فرنبغ دادگی، انتشارات توس، تهران ۱۳۶۹
 • رستم و دیو سفید، انتشارات نگار، تهران ۱۳۷۰
 • سخنی چند دربارهٔ شاهنامه (پیوست کتاب - داستان‌های شاهنامهٔ فردوسی)، انتشارات سروش/نگار، تهران ۱۳۷۲
 • تخت جمشید (با نصراله کسراییان)، تهران ۱۳۷۲
 • رستم و سهراب، انتشارات نگار، تهران ۱۳۷۳
 • جُستاری چند در فرهنگ ایران، انتشارات فکر روز، تهران ۱۳۶۳؛ چاپ دوم ۱۳۶۴
 • ادبیات مانوی (با ابوالقاسم اسماعیل‌پور)، انتشارات زنده رود/نشر کارنامه، تهران ۱۳۹۴
 • ادیان آسیایی، نشر چشمه، تهران چاپ اول: ۱۳۷۵، چاپ دوم: تابستان ۱۳۷۵
 • از اسطوره تا تاریخ، نشر چشمه، تهران ۱۳۷۶

کدخبر: 297