شنبه، 14 آبان 1401 - 15:34

پروانه نوسازی بافت فرسوده تخفیف تشویقی می گیرد

اعمال تخفیف 70 الی 100 درصدی تجمیع زمینهای خالی با املاک دارای اعیانی بافت فرسوده مصوبه گرفت

آیین باور - آئین نامه تشویقی نوسازی و بهسازی در بافت های فرسوده شهر با قید  یک بندتصویب شد.
سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد:در راستای این لایحه به شهرداری کرج اجازه داده شد نسبت به اعمال آئین نامه تشویقی و تخفیف صدور پروانه ساختمانی تا سقف 100% در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، اقدام و معادل تخفیف های اعمال شده را به عنوان سهم دولت برابر ترتیبات ذکر شده در ماده قانونی در بازه زمانی 2 سال قید و اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحیه کمیسیون با قید اینکه زمین های خالی در بافت فرسوده مشمول 70% تخفیف و در صورت تجمیع با املاک دارای اعیانی بافت فرسوده در مهلت قانونی اجرای مصوبه  2 سال  مشمول 100% تخفیف می گردند با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید .

وی ، درخصوص لایحه مساعدت مالی به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان البرز  بیان کرد: در راستای لایحه مصوب شد شهرداری مبلغ ده میلیارد ریال با عنوان"ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر"به کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز جهت پرداخت به افراد نیازمند پرداخت نماید.

 

کدخبر: 1012

خبرنگار: فریبا کلاهی