شنبه، 20 اسفند 1401 - 16:53

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران:

حکمرانی دولت‌محور در منابع طبیعی نیازمند تغییر است

شیوه حکمرانی مشارکتی در حوزه منابع طبیعی باید جانشین حکمرانی دولت محور شود .قوانین صد سال پیش تناسبی با شرایط امروز ندارد.

آیین باور -  رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در همایش «منابع طبیعی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی» در گفتگو با رسانه های فعال در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست مسئله اصلی امروز را شیوه غلط حکمرانی دولت محور دانست وتاکید کرد این شیوه باید به سمت خکمرانی مشارکتی تغییر جهت بدهد.

دکتر مهدی قربانی درپاسخ به پرسش پایگاه آیین باور مبنی بر اینکه حد فاصل شعار های شیک دانشگاهی و امضای تفاهم نامه های نمایشی و توسعه واقعی و کاربردی شدن علم در جامعه کجاست گفت: حکمرانی دولت‌محور در منابع طبیعی نیازمند تغییر است.

سرنخ حل چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور در گروی مشارکت و کنش جمعی است و نیاز است از رژیم نظام حکمرانی متمرکز ناهماهنگ در منابع طبیعی، آب و محیط زیست به سمت رژیم حکمرانی غیرمتمرکز مبتنی بر هماهنگی بین دست‌اندرکاران سازمانی حرکت کنیم. همچنین بازنگری قوانین موجود در بحث منابع طبیعی و محیط زیست کشور که صد سال پیش با شرایط آب و هوایی و اقلیم و امکانات آن روز تدوین شده یک اصل اجتناب ناپذیر است که تا اصلاح نشود راه به جایی نخواهیم برد.

قربانی گفت: سازگاری نهادی باید در دستور کار کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس قرار گیرد. امروز شرایط اکولوژیک منابع طبیعی و محیط زیست کشور تغییر کرده و این نهادها و مقررات باید به سمت سازگاری برای تطبیق با شرایط اکولوژیکی حاکم پیش برود تا بتوانیم تاب‌آوری سیاست‌ها و قوانین منابع طبیعی و محیط زیست را نسبت به بحران‌های پیچیده و چند وجهی منابع طبیعی و محیط زیست افزایش دهیم و به تبع آن اصول حکمرانی خوب منابع طبیعی و محیط زیست یعنی پاسخگویی، عدالت، مشارکت و شفافیت نیز محقق شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تغییر در معماری حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست در دستور کار قانون‌گذاران و دولتمردان کشور قرار گیرد که برای این امر نیاز است شیوه حکمرانی دولت‌محور به شیوه حکمرانی مشارکتی تغییر یابد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مردمی شدن حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست کشور مستلزم تغییر دیدگاه نسبت به تولید علم است گفت: در این راستا دانشگاه اولین گام را برداشته و بازنگری سرفصل های دروس و طراحی جدید درسی در رشته‌های منابع طبیعی آغاز شده است.

این استاد جوان دانشگاه تاکید کرد: برای مردمی شدن حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست کشور باید دیدگاه‌مان را نسبت به تولید علم تغییر دهیم و باید علم بازسازماندهی شود تا بتواند مسائل جامعه را حل کند. برای رسیدن به مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند یکپارچه‌سازی دانش هستیم.

او گفت: به منظور تامین خواسته کشور در بخش های مرتبط با این حوزه و اشتغال مهندسان درد آشنا و کارآمد که مشکلات و ضعف ها را در منابع طبیعی می شناسند نگاهی فرارشته‌ای داشته ایم به آنچه قبلا دانشجو می آموخت و آنچه نیاز فردای کشوراست.

قربانی درادامه همگرایی و مشارکت بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی مربوطه و تدوین برنامه درسی با نگاه حل مساله در منابع طبیعی و محیط زیست کشور را اقدام شجاعانه ای خواند که می تواند مفهوم ارتباط علم در محیط تولید علم و کاربردی کردن آن در جامعه را به سمت توسعه واقعی ببرد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران درپردیس دانشگاهی کرج گفت: ارائه ۶۰ طرح پیشنهادی اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست برنامه توسعه هفتم خبر گام ارزنده ایست که نیازمند پیگیری نمایندگان است. وی افزود: این پیشنهادها در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است. ما آمادگی داریم با برگزاری میزهای گفتگو برای تدوین برنامه هفتم توسعه همکاری کنیم تا برنامه ای توانمندی شکل گیرد و در خدمت حل مسائل منابع طبیعی و محیط زیست باشد.

کدخبر: 1129