چهارشنبه، 26 بهمن 1401 - 13:27

گونه‌های گیاهی و جانوری مهاجم تالاب ها معرفی شدند

گونه‌های مهاجم، حدود ۴۰ درصد از گونه‌های در معرض تهدید را با خطر انقراض مواجه کرده، دومین عامل تهدیدکننده تنوع زیستی محسوب می‌شوند.

به گزارش آیین باور و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس گروه اکولوژی تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: معرفی گونه‌ها به زیستگاه‌هایی که به‌طور طبیعی به آن تعلق ندارند، ممکن است تصادفی یا آگاهانه و با اهداف مشخصی صورت گیرد؛ می‌تواند پیامدهای منفی بر ساختار زیستگاه، ترکیب جامعه و تغییرات ژنتیکی داشته باشد.

پرهیزگار افزود: گستره تأثیرات اکولوژیک گونه‌های غیر بومی مهاجم بسیار وسیع است؛ این تأثیرات از تغییر در میزان بیان ژن و هیبریداسیون گرفته تا تغییر کامل شبکه‌های غذایی رخ می دهد.

وی یادآور شد: تأثیرات اکولوژیک گونه‌های غیربومی در پنج سطح از سازماندهی زیستی یعنی ژنتیک، فرد، جمعیت، جامعه و اکوسیستم بروز می‌کند.

رئیس گروه اکولوژی تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: گونه‌های غیر بومی همچنین می‌توانند از طریق ایجاد تغییر در فاکتورهای محیطی، وضعیت اقتصادی و زمینه‌های اجتماعی بر انسان نیز تأثیر بگذارند و اجزای اصلی زندگی وی را تحت تأثیر قرار دهند.

پرهیزگار با اشاره به برخی قوانین و اسناد بین‌المللی توضیح داد: در برخی قوانین و اسناد بین‌المللی گونه‌های غیر بومی به عنوان تهدیدی برای گونه‌های بومی و اکوسیستم‌ها ذکر شده اند

وی خاطرنشان کرد: در برخی متن ها نیز از گونه‌های غیربومی به عنوان آفت و ناقل بیماری به انسان، گیاهان و جانوران یاد شده است.

پرهیزگار ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور، نسبت به تعریف ماده قانونی مرتبط با موضوع گونه‌های غیر بومی مهاجم در سال ۱۳۹۶ اقدام کرد.

وی با اشاره به قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها گفت: براساس ماده سه قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶، وارد کردن گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب‌ها ممنوع است و فهرست این گونه‌ها باید توسط سازمان تعیین و به‌طور رسمی منتشر شود.

پرهیزگار ادامه داد: در آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها، نحوه محاسبه خسارات وارده به تالاب از طریق گونه‌های مهاجم مشخص شده است.

وی در پایان با اشاره به تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست براساس ماده سه قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها اظهار کرد: فهرست گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی مضر برای تالاب‌ها، با همکاری مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و دفاتر تخصصی ذی‌ربط به‌روزرسانی و ۱۱ آبان ماه سال جاری در روزنامه رسمی به شماره ۲۲۶۰۹ منتشر شده است.

کدخبر: 1109