دوشنبه، 28 فروردین 1402 - 12:26

البرزی ها :کارت سوخت جایگاه بنزین جمع آوری شده است

مسئولین:شایددستور دیگر استانها باشد البرز نه!

در شرایطی که مردم خبر از جمع آوری کارتهای سوخت جایگاه بنزین استان می دهند، مسئولین دولتی تکذیبش می کنند.

آیین باور - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز در گفتگو با صدا سیما اعلام کرده است هیچ برنامه‌ای برای جمع آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌های البرز وجود ندارد که در این صورت به نظر می رسد نظارت کافی بر حرکت خود سرانه و تشویش برانگیز جایگاه داران صورت نمی گیرد .

وزارتی گفته است: تاکید بر استفاده از کارت شخصی است و از هموطنان خواهش می‌کنیم که از کارت شخصی برای تامین بنزین استفاده کنند.این موضوع ممکن است برای سایر استان‌ها مطرح باشد اما دستور العملی برای این استان مطرح نیست.

(در واقع با این اظهار نظر چیزکی وجود دارد!)

وی همچنین گفته باتوجه به این که شهروندان کارت سوخت دریافت کرده اند  برای تایید صحت استفاده از کارت‌ها و اینکه مطمئن شویم کارت‌های سوخت نقصی ندارد، تاکید می‌کنیم شهروندان از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.


این درحالی این که شهروند خبرنگاران ما از عدم ارائه کارت سوخت در برخی جایگاه‌های سطح استان خبر می‌دهند.


کدخبر: 1162

نویسنده: فریبا کلاهی خبرنگار کارشناس مدیریت جهانگردی