دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400 - 13:41

آغاز مرحله دوم واکسیناسیون کرونا در مراکز توانبخشی بهزیستی البرز

مددجویان دچار معلولیت ذهنی ، اعصاب و روان ، جسمی_حرکتی مقیم در مراکز تحت نظارت بهزیستی استان البرز واکسن کرونا را دریافت کردند.

آیین باور - مددجویان دچار معلولیت ذهنی ، اعصاب و روان ، جسمی_حرکتی مقیم در مراکز تحت نظارت بهزیستی استان البرز واکسن کرونا را دریافت کردند.

دکتر اسدالله حیدری ضمن تشکر از مسئولین و کارکنان خدوم دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت استان و همچنین همکاری های فی مابین اظهار داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته و پس از اتمام واکسیناسیون سالمندان ، اکنون و در مرحله دوم افراد دارای معلولیت مقیم مراکز دوز اول واکسن کرونا را که از تاریخ ۲۱ اردیبهشت شروع شده تا ۲۹ اردیبهشت دریافت خواهند کرد.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه واکسیناسیون کرونا در ۵۴ مرکز در حال انجام است افزود : این مراکز شامل مراکز نگهداری معلولین ذهنی ، مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مزمن، مراکز نگهداری سالمندان و مراکز نگهداری معلولین جسمی-حرکتی است

دکتر حیدری گفت: در مرحله دوم جمعا ۱۹۲۲ نفر به تفکیک ۱۵۲۸ مددجوی مقیم و ۳۹۴ نفر از کارکنان این مراکز دوز اول واکسن را دریافت نموده اند که آمار مددجویان مقیم شامل واکسیناسیون ۶۲۶ معلول ذهنی ، ۶۸۰ بیمار اعصاب و روان ، ۲۸ معلول جسمی و ۱۹۴ سالمند جامانده از مرحله قبل می باشد.

مدیرکل بهزیستی البرز در پایان گفت : نظر به اینکه در هر مرحله دو دوز واکسن تزریق میشود، در مرحله اول که تا هفدهم فروردین ماه ادامه یافت ۱۳۷۱ نفر کاملا واکسینه شدند و با احتساب افراد واکسینه شده در مرحله دوم جمعا ۳۲۹۳ نفر واکسینه شده اند.

کدخبر: 12