پنجشنبه، 27 مهر 1402 - 15:09

تقاطع در حال ساخت جمهوری _ موذن، "شهدای غزه" نام گرفت

در حمایت از مردم مظلوم فلسطین روگذر در حال ساخت جمهوری _ موذن "شهدای غزه" نامگذاری شد.


به گفته رئیس شورا این نام گذاری این معبر استراتژیک با نظر کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورای اسلامی شهر کرج انجام شده است با این هدف که تکرارنامش در جامعه، نشانی از مقاومت اسلامی فلسطین در کلانشهر کرج باشد.


کدخبر: 1356