پنجشنبه، 27 مهر 1402 - 16:30

استاد میر جلال الدین کزازی:

ریشه خوشنویسی ایران به دبیره های میخی داریوش بزرگ می رسد

برخی بزرگان غربی چنان شیفته هنر و سخنوران ایران شدند که نامشان را برفرزندان خود نهادند.

چهارشنبه 26 مهر ماه 1402 روز بزرگی برای خوشنویسی ایران بود. روزی که شیوه بی بدیل خوشنویسی استاد درویش عبدالمجید طالقانی ثبت ملی شد و در بخش جنبی آن نیز نمایشگاه و بزرگداشتی برای این اعجوبه  دبیره عصر صفوی ایران زمین  در خانه هنرمندان کرج برگزار شد.

بی شک هیچ کسی بهتر از استاد میر جلال الدین کزازی نمی تواند به شیوایی سخن، زیبایی و جان بخشی هنرایرانی را بازگو کند زیرا او به زبانی سخن می گوید که اهل دلش می فهمند چه رنجی برده است دراین سالها تا زبان را سره نگاه دارد.در روزگاری که به قول استاد رشید کاکاوند علی رقم زیبایی و توانمندی زبان فارسی،  مردم ناخوشند و زبانشان به آوا و کلامی گشاده می شود که نازیباست،پس چه خوش است شنیدن تاریخ زیبا نویسی و خوشنویسی ایران، جایگاه گفتار و نوشتار ایرانی در کنار نگارگری ایرانی در میان غربی ها و تلاشهایی که برای آموختن و حفظ هنرهای ایرانی نموده اند و شاید گاه بیش از ما قدر شناس این سه گانه زیبا بوده اند.

ببینید و بشنوید از دیر باز سعدی،خیام، فردوسی و#شعر_فارسی چگونه#ژول_مول #گوته #فیتز_جرالد و دیگر بزرگان جهان را تحت تاثیر قرار داده است.


کدخبر: 1358