یکشنبه، 27 تیر 1400 - 11:42

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز

شناسایی و معرفی هنرمندان صنایع دستی لازمه حمایت است

آیین باور -با هدف معرفی و شناسایی محصولات تولید‌ی از هنر‌مند‌ان صنایع‌دستی البرز حمایت می‌شود مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «شناسایی و معرفی آثار هنرمندان صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی استان در دستور کار قرار دارد.»

 فریدون محمد‌ی روز شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰ ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: «بر این اساس در راستای حمایت و ترویج صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی و به همت سر‌پرست معاونت صنایع‌دستی محلی در اداره‌کل به منظور نمایش آثار تولید‌ی به شکل دوره‌ای در اختیار هنرمندا‌ن قرار گرفته است.»
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز عنو‌ان کرد: «پس از تهیه و انتشار فرا‌خوان همکاری جمعی از هنرمندان اعلام آمادگی کرده و آثار خود را به منظور نمایش در فضا‌ی اختصاصی ارائه کردند.»
او گفت: «در فاز نخست بیش از ۵۰ قلم اثر در رشته‌های مختلف از قبیل سفال، سرامیک، چهل‌تکه‌دوز‌ی، رو‌دوز‌ی سنتی، احجام چوبی، چلنگر‌ی و ... به نمایش در آمده است.»
او بیان کرد: «معضل بازار‌یابی و فروش محصولات صنایع‌دستی از جمله دغدغه‌ها‌ی اصلی هنر‌مند‌ان این حوزه بوده که راه‌انداز‌ی اولین نمایشگاه دائمی استان در سال گذشته گام مؤثر‌‌ی محسوب می‌شود.»
محمد‌ی در ادامه افزود: «تهیه ابزار و مواد اولیه، راه‌انداز‌ی و تجهیز فضا‌ی کار‌گاهی، صدور مجوز تولید، گواهی مهارت و برگزار‌ی دوره‌های آموزشی زمینه را برا‌ی گسترش صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی فراهم آورده که این امر مستلزم همکاری نهاد‌های مربوطه است.»
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «افتتاح اولین فرهنگسرای صنایع‌دستی با مشارکت شهرداری کرج در هفته‌های اخیر از دیگر اقدامات انجام شده در راستای توسعه و ترویج هنرهای سنتی محسوب می‌شود.»

کدخبر: 136