یکشنبه، 27 تیر 1400 - 11:44

عرصه و حریم تپه تاریخی قزل‌حصار غربی در نظرآباد آزاد شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی نظرآباد از آزاد‌سازی عرصه و حریم تپه تاریخی قزل‌حصار غربی خبر داد.

آیین باور - ، مهد‌ی کاظمی روز شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰ ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: «با پیگیر‌ی‌ها‌ و هماهنگی‌های انجام شده ساخت و ساز غیر‌مجاز در حریم تپه باستانی قزل‌حصار غربی شهرستان نظرآباد تخریب شد.»
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی نظرآباد عنو‌ان کرد: «در راستا‌ی صیانت از حریم قانونی محوطه‌ها‌ی باستانی و آثار ثبتی و نیز با توجه به وظیفه ذاتی این اداره ساخت و ساز‌ها‌ی غیر‌مجاز قلع و قمع شده و با خاطیان بر‌خور‌د جد‌ی صورت می‌گیرد.»
او در ادامه افزود: «بر این اساس مقرر شد مجموعه متعرض به عرصه و حریم تپه باستانی علاوه بر رعایت ضوابط قانونی مکلف به رفع تخلف و پاک‌ساز‌ی حریم تپه و ملزم به همکار‌ی با اداره میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی نظرآباد به منظور حفاظت تپه تاریخی شود.»
کاظمی با تأکید بر نقش اثر‌گذار نهاد‌های مرتبط بیان کرد: «عملیات آزاد‌ساز‌ی عرصه و حریم تپه‌ها‌ی باستانی و آثار تاریخی که در روز‌ها‌ی اخیر انجام شده با همکار‌ی مقام قضائی، دادستان، فرمانده انتظامی و جهاد کشاورز‌ی شهرستان در حال اجرا است.»
تپه تاریخی قزل‌حصار غربی متعلق به دوره اسلامی در قسمت جنوب‌غربی شهرستان نظرآباد و اراضی غربی روستای شیخ‌حسن واقع شده و سال ۱۳۸۶ به شماره ۲۰۲۵۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کدخبر: 137