شنبه، 27 آبان 1402 - 16:56

بزرگراه شمالی به گوهردشت رسید

کلیپ پروژه اتصال بلوار انقلاب شمالی به بزرگراه شمالی

هدف از این عملیات  تسهیل در دسترسی و تردد بین شهرک های علی ابن ابیطالب، سپهر، فرهنگیان و کوثر و کاهش بار ترافیکی بلوار موذن در این محدوده است. طول پروژه ۵۱۱ متر و شامل خاکبرداری، زیرسازی، جدولگذاری، هدایت آبهای سطحی، پیاده روسازی و روکش آسفالت مکانیزه است.  بیش از ۳۵ هزار مترمکعب عملیات خاکی، شامل ۲۴ هزار مترمکعب خاکبرداری، بیش از ۴ هزار مترمکعب خاکریزی و دپوی بیش از ۷ هزار مترمکعب اساس و زیراساس و نیز افزون بر ۵ هزار متر جدول در ۱۰ لاین اجرایی است .

کدخبر: 1398