دوشنبه، 06 آذر 1402 - 19:10

10 جاده اختصاصی غیرمجاز تخریب شد

120 هکتار اراضی تصرف شده به ارزش بیش از 8400 میلیارد تومان آزادسازی شد

آیین باور-  120 هکتار از اراضی در معرض تغییرکاربری در آسارامتوقفل شده و 10 جاده اختصاصی ایجاد شده نیز قلع و قمع شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز ضمن شرح جزئیات تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، گفت: بررسی ها نشان داد در محدوده شهر آسارا بخشی از اراضی زراعی و باغی روستاهای «سرزیارت» و «سیجان» در معرض تغییر کاربری غیرمجاز قرار دارند.

مددی گفت: با ورود به موقع دادستانی که به دلیل گزارش جهاد کشاوری شهرستان کرج امکان پذیر شد، عملیات سوء استفاده کنندگان با هدف قطعه بندی اراضی و فروش آن‌ها متوقف شد.

دادستان با اشاره به اینکه عوامل تغییر کاربری برای تسریع در اقدامات خود اقدام به ایجاد 10 جاده اختصاصی کرده بودند متذکر شد: با ورود به موقع در مورد 65 مورد قطعه بندی، بناها و فضاهای سر پوشیده به تعداد 14 مورد، محوطه سازی 12 مورد، دپوی مصالح 8 مورد، و چندین استخر، اقدامات قانونی انجام و 10 جاده اختصاصی ایجاد شده برای اراضی زراعی نیز قلع و قمع شد.

مددی وسعت اراضی اعمال قانون شده در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را بیش از 120 هکتار بیان کرد و گفت: ارزش این اراضی طبق بررسی‌های کارشناسی بیش از هشت هزار و چهارصد میلیارد تومان است.


کدخبر: 1429