شنبه، 25 آذر 1402 - 09:54

سرانه‌ و کاربری در ‌طرح تفصیلی واقعی نیست

در مرحله اول به دنبال واقعی کردن سرانه‌ها در طرح تفصیلی آتی هستیم

آیین باور - سخنگوی شورای شهر کرج با اشاره به اینکه وضعیت موجود سرانه‌ها و کاربری‌ موجود شهر با استانداردهای تعیین شده فاصله زیادی دارد، گفت: باید راهکارهایی برای تحقق آنها پیدا کنیم.


عمار ایزدیار درجلسه کارگروه مشترک بررسی طرح تفصیلی آتی کرج گفت: مشاور امروز طرح نمای کلی از وضعیت سرانه‌ها و کاربری‌های موجود شهر ارائه داد که نشان می‌دهد کرج از لحاظ سرانه‌ها و کاربری‌های مختلف فضای سبز، خدماتی، تاسیسات شهری، گردشگری، فرهنگی و ... با کمبودهای جدی مواجه است.


وی افزود: مشاور در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص چگونگی تحقق سرانه‌ها و کاربری‌های استاندارد در طرح تفصیلی آتی کرج ارائه داد و بخشی از این پیشنهادات توسط اعضا بررسی شد.


وی با بیان اینکه متاسفانه وضعیت موجود سرانه‌ها و کاربری‌های موجود شهر با استانداردهای تعیین شده فاصله زیادی دارد، گفت: ما در مرحله اول به دنبال واقعی کردن سرانه‌ها در طرح تفصیلی آتی هستیم و بعد از آن باید راهکارهایی برای تحقق آنها اعمال کنیم.


کدخبر: 1471