شنبه، 02 دی 1402 - 18:09

عضو شورای کرج:

امکان تردد پاک روها فراهم شود

نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهرکرج گفت: سهم پاکروها در حمل‌و نقل‌عمومی کلان‌شهرها منجمله کرج باید افزایش یابد.

آیین باور - عضو شورای اسلامی شهر اظهار داشت:پاکروهایی مانند دوچرخه، موتور و تاکسی برقی وهمچنین ایجاد مسیرهای پیاده جذاب از ابزارهایی است جهت تشویق شهروندان به استفاده از این امکانات پاک،که مدیریت شهری باید در این زمینه نیز برنامه ریزی نماید و با کسب نظرات کارشناسان حوزه های حمل و نقل و محیط زیست بومی سازی کند.

علیرضا رحیمی نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج گفت: در شرایطی که مقدمات خرید 40 دستگاه اتوبوس برقی برای حمل و نقل شهر کرج فراهم شده است. بررسی جغرافی و توپوگرافی شهرها برای استفاده از این نوع صنعت های حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل برقی در مراکز کلانشهرها از ضروریات است.

نایب رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه شورا اسلامی افزود:استفاده از این تجهیزات در کاهش آلودگی هوا و استفاده بهینه از منابع سوختی در جهت توسعه پایدار است و لازم است سهم پاکروها در حمل و نقل این شهرهاافزایش یابد.


کدخبر: 1483