پنجشنبه، 28 دی 1402 - 14:02

کمبود راننده اتوبوس،تامین نیرو شد

مجوز بکارگیری راننده پایه یک اتوبوس شهری به صورت تامین نیرو با اکثریت آراء حاضرین شورای شهر کرج به تصویب رسید.

عمار ایزدیار با اشاره به هفتاد و دومین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت:  در راستای نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی سال ۱۴۰۲ و به دنبال مکاتبه واصله از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر تخصیص تعداد ۸۳ دستگاه اتوبوس لايحه شهرداري در خصوص جذب و بکارگیری نیروی راننده پایه یک، تعمیر کار فنی و عوامل نظارتی در شورای شهر بررسی شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: در راستای مجوز شورای شهر درخصوص بکارگیری راننده پایه یک شهرداری مکلف شد در اسرع وقت نسبت به انتشار فراخوان واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی مطابق آخرین دستورالعمل صادره سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام نماید. 

وی تصریح کرد: به تبع آن پرداخت کل مبلغ از طریق اعتبارات شهرداری به حساب سازمان مذکور و نیز قراردادهای منعقد شده با شرکت های خودروساز داخلی جهت خرید تعداد ۳۰ دستگاه اتوبوس، همچنین قرارداد خرید تعداد ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی؛ بررسی شده است.

ایزدیار بیان کرد: این سازمان در مجموع اقدام به خرید و تحویل تعداد ۱۵۳ دستگاه اتوبوس شهری در روند سال جاری و سال آینده نموده است. 

ایزدیار گفت: شهرداری صرفا مجاز است نسبت به تجمیع قرارداد راننده های پایه یک از طریق یک پیمانکار تخصصی تامین نیرو تا سقف ۵۰۰ نفر با همان تعداد راننده پایه یک تامین نیروی موجود اقدام نماید و سقف ۵۰۰ نفر بکارگیری افراد در قرارداد منوط به تحویل اتوبوس باشد و متن قرارداد پیوست اسناد مناقصه گردد و به تائید کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر برسد.


کدخبر: 1508