جمعه، 06 بهمن 1402 - 16:13

عضو شورای کرج:

مالکیت تابلوهای تبلیغاتی شهر مغایر تکالیف شهردار است

از ۷۲۳ پایه ۹۹۷ وجه تابلوی تبلیغاتی شهر فقط ۲۱۹ پایه و ۳۴۶ وجه در اختیار مدیریت شهری است!

آیین باور - در شورای شهر کرج مطرح شد که لایحه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی شهر مغایر تکالیف شهرداراست.  در رعایت بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، بند ۲۷ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها که از سوی دادستان و بازرسی استان به شهرداری ابلاغ گردیده و تعلل مدیریت شهری در جمع آوری تابلوهای غیر مجاز باید به فوریت اصلاح و اقدام عاجل نیاز دارد.

چپردار گفت: متاسفانه با پشت پرده‌های فساد و غوغا سالاری، معادل  یک سوم از کل تعداد تابلوهای این شهر را در اختیار  داشته و مشمول عمده مافیای پنهان در ایجاد نابسامانی‌های جاری در سطح شهر گردیده و با تخلفات مشهود نام مدیریت شهری و برخی از نهاد های متولی فرهنگ را نیز مخدوش نموده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: بر اساس گزارش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تعداد ۷۲۳ پایه با ۹۹۷ وجه تابلوی تبلیغاتی در این شهر وجود دارد که از این میزان فقط تعداد ۲۱۹ پایه و ۳۴۶ وجه از آن در اختیار این سازمان و مدیریت شهری قرار دارد!

چپردار بیان کرد: مابقی تابلوها فارغ از اشکالات حقوقی در مجوز یا استنادات قانونی، بخشی با توافقات فعالیت فرهنگی نهاد های متولی از شهرداری منفک گردیده که بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی حکایت از فعالیت‌های غیر فرهنگی و عمدتاً اقتصادی دارد که طی یکی از مصوبات این کمیسیون شهردار ملزم به توافق نهایی با نهاد های مطروحه و ارائه گزارش در کمیسیون آتی قبل از هرگونه تصمیم و اقدام شده است.

وی تاکید کرد: ولیکن بخشی از تابلوها که نه در مالکیت شهرداری و نه در قالب بهره برداری های فرهنگی توافقی و مطروحه بوده اند، کاملا غیر مجاز و غیر قانونی بوده که مصوبه این کمیسیون شهردار را ملزم به اقدام عاجل در جمع آوری این تعداد از تابلوها می نمایند.  

لیست سازه های تبلیغاتی و بهره برداران غیر قانونی احصا شده که بر اساس دستور و حکم صادره از سوی دادستانی با فوریت جمع آوری، امحاء و پیگیری حقوقی و قضایی شود

عضو شورای اسلامی شهر کرج یادآور شد: البته لیست دقیق این بخش از سازه های تبلیغاتی و گزارش بهره برداران غیر قانونی از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری احصا و به شهردار و دستگاه های نظارتی ارسال گردیده که باید بر اساس مکاتبه، دستور و حکم صادره از سوی دادستانی مرکز استان با فوریت جمع آوری، امحاء و پیگیری حقوقی و قضایی گردد قطعاً ترک فعل شهرداری در این حوزه نیز قابل بررسی خواهد بود.

چپردار خاطرنشان کرد: این شورا برای اصلاح سیما و منظر شهری برابر مفاد قانون، اصول شهر سازی، قواعد عمرانی و در جهت ارتقاء فرهنگ شهروندی طرح ساماندهی تبلیغات شهری را ارائه داد که اجرای آن از سوی شهرداری به زیبا سازی منظر شهری منجر خواهد شد.تعامل با نهاد های انقلاب اسلامی در امور فرهنگی باید در اولویت آیین نامه ساماندهی تبلیغات شهری باشد

وی اذعان کرد: تکالیف شهردار در اجرای ابلاغ دادستانی و بازرسی استان در جمع آوری تابلوهای غیر مجاز باید به فوریت از سوی مدیریت شهری اقدام گردد و تعلل در این حوزه بدون تردید از موارد ترک فعل مدیران محسوب و گزارش می گردد.

به گفته چپردار؛ جهت تبلیغ درحوزه فرهنگی هیچ محدودیتی برای نهادهای متولی این امور نداشته و ندارد ضمن آنکه در اشاعه و ترویج محتوای فرهنگی از هیچ امکانی یا مساعدتی دریغ نمی نماید.
به گفته چپردار؛ جهت تبلیغ درحوزه فرهنگی هیچ محدودیتی برای نهادهای متولی این امور نداشته و ندارد ضمن آنکه در اشاعه و ترویج محتوای فرهنگی از هیچ امکانی یا مساعدتی دریغ نمی نماید.


کدخبر: 1520