دوشنبه، 28 خرداد 1403 - 23:17

همزمان با عید قربان انجام شد:

نظارت بر اصول شرعی کشتارگاه

نظارت بر رعایت اصول ذبح شرعی انجام شد.

آیین باور_ دکتر علیرضا رفیعی پور، ضمن بررسی روند و نحوه خدمات رسانی کشتارگاه به شهروندان در ذبح بهداشتی دام، تحت نظر دامپزشکی و بازرسین گوشت و همچنین ذبح شرعی تحت نظارت ناظرین شرعی، بر اجرای اصول و موازین بهداشتی در کشتارگاه، نظارت کرد.

وی گفت: با توجه به شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و پیشگیری از این بیماری و دیگر بیماریهای مشترک بین انسان و دام، توصیه اکید ما ذبح دام های قربانی در کشتارگاهها و تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی است.

کدخبر: 1827