پنجشنبه، 14 مرداد 1400 - 09:40

گام به گام با قانون (3):

شکواییه چیست؟

شهروندان عزیز در این مقاله به مبحث شکواییه خواهیم پرداخت در حقیقت همان زمانی که شخصی از وقوع جرمی آسیب میبیند جهت پیگیری جرم و جبران خسارت ( درصورت وقوع جرم ) می تواند شکواییه طرح کند و مرجع مراجعه کننده آن برحسب موضوع متفاوت است اما بصورت عام در صلاحیت دادسرا می باشد

شکواییه چیست؟
به تقاضای کتبی یا شفاهی برای رسیدگی به یک جرم که از سوی شاکی یا ذی نفع ارایه میشود شکواییه یا شکایت نامه گوییم.

شکواییه نقطه مقابل دادخواست قراردارد همانطور که در مقاله های قبلی تفاوت طرح دعوای حقوقی و کیفری را توضیح دادیم شکواییه صرفا در امور کیفری مثل خیانت در امانت وسرقت و دیگر امورکیفری کاربرد دارد.

برعکس دادخواست که الزاما نیاز به فرم چاپی داشت شکواییه را می توان در کاغذهای معمولی درج کرد. برای نوشتن شکواییه به نکاتی باید توجه داشته باشیم که در ذیل بررسی می کنیم:

نوشتن نام و نام خانوادگی/ نام پدر/ نشانی دقیق شاکی و...

موضوع شکایت و محل وقوع جرم و تاریخ آن

ادله وقوع جرم

عنوان کردن ضرر و زیان وارده بر زیان دیده یا مدعی

مشخصات و نشانی مشتکی عنه (کسی که شما از او شاکی هستید )

درصورتیکه شاهد و مطلع دارید باید نام و مشخصات آن ها هم قید شود


بهار داریان
مدرس دانشگاه/ مدیر دپارتمان حقوقی جی۵/ مشاور حقوقی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

کدخبر: 185

نویسنده: بهار داریان مدرس دانشگاه/ مدیر دپارتمان حقوقی جی۵/ مشاور حقوقی کارشناس ارشد حقوق خصوصی