جمعه، 08 تیر 1403 - 15:31

سفره های زیر زمینی در خطر:

۹ برابر سدکرج برداشت شده است

 البرز ۹ برابر حجم سد کرج از آب سفره های زیر زمینی اضافه برداشت دارد.

آیین باور _ مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز گفت: طبق بررسی های علمی ، استان البرز طی دهه های اخیر ۱.۵ میلیارد متر مکعب یعنی ۹ برابر حجم سد کرج از آب سفره های زیر زمینی اضافه برداشت داشته است و همین امر خسارات فراوانی به منابع آب زیر زمینی و دشت های استان وارد کرده است.

به گفته وی امروز دشت های استان البرز به لحاظ فرونشست زمین در جایگاه نخست کشور قرار گرفته و در این بخش با بحران جدی مواجه هستیم .

او گفت: طبق شاخص استاندارد باید میزان برداشت سالانه آب از سفره های زیر زمینی و سطحی حدود ۴۰ درصد ظرفیت موجود باشد در حالیکه این الگو در استان البرز با وجود عوامل مختلف مانند کثرت جمعیت ، وجود چاههای غیر مجاز، اضافه برداشت از طریق چاههای مجاز کشاورزی و صنعتی و امثال آن رعایت نمی شود. 

کدخبر: 1850