پنجشنبه، 14 مرداد 1400 - 15:45

با رای حداکثری اعضای شورای شهر کرج:

جواد چپر دار سکان را بدست گرفت

با برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی کلانشهر کرج در اولین سال فعالیت دوره ششم، جواد چپردار که پیش از این ریاست سنی شورا را نیز عهده دار بود، به عنوان رئیس انتخاب شد

آیین باور_ با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی کلانشهر کرج در اولین سال فعالیت دوره ششم، جواد چپردار که پیش از این ریاست سنی شورا را نیز عهده دار بود، به عنوان رئیس انتخاب شد. وی ریاست شورای سیاستگذاری جبهه ایستادگی در استان را نیز عهده دار بوده و از پایه گذاران شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان البرز است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج طی سخنانی در ابتدای نخستین جلسه رسمی با بیان اینکه برای شفافیت و فسادستیزی و تحولگرایی آمده ایم، گفت: نیامده ایم که باری بردوش مردم بگذاریم، آمده ایم که مسیر خدمتگزاری و محرومیت زدایی را تسهیل کنیم و انتظار داریم که فعالیت های شهرداری حتی برای یک ساعت تأخیر نداشته باشد، شعارها و وعده هایی به مردم داده شده که چشم انتظار تحقق آن هستند.

جواد چپردار افزود: از همه اعضاء ادوار گذشته شورای اسلامی شهر، شهرداران کرج و عزیزانی که قبلاً در همین مسئولیت ها بوده اند اما امروز در جمع ما نیستند، قدردانی می کنم، بنای تخریب عملکردها را ندارم اما نتیجه انتخابات نشان دهنده آن است که مردم خواستار تحول در رویکردها و اقدامات و شاخص های فعالیت و اولویت ها هستند و اینجا هستیم تا شنونده صدایِ رسای مردم باشیم و در مسیر مطالبات آنها فعالیت کنیم و نظارتی شفاف و انقلابی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه انتظار و نگاه مردم به دوره ششم شورای اسلامی شهر کرج متفاوت است، خواستارِ آن شد که اعضاء و بدنه شهرداری و پرسنل مدیریت شهری در همین مسیر گام بردارند، چپردار اطمینان خاطر داد که رویکردهای خوب تداوم داشته باشد و آن کارهایی که در آنها مصالح و منافع شهر و شهروندان در نظر گرفته نشده، متوقف شوند، رئیس شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد که با کسی کینه ورزی شخصی نداریم اما در عین حال با احدی عهد اخوت هم نبسته ایم و مبنای ما قانون، انقلابی گری، فسادستیزی، عملگرایی و مردم داری است.

بر این اساس انتخابات هیئت رئیسه سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر کرج بدین شرح اعلام می شود: آقای جواد چپردار به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر، آقای علیرضا رحیمی به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر، آقای مجتبی حاجی قاسمی به عنوان دبیر اول شورای اسلامی شهر، آقای سید مرتضی اعتصامی به عنوان دبیر دوم شورای اسلامی شهر، سرکار خانم فاطمه منعمی به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر و آقای علی قاسم پور به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر.

کدخبر: 186