دوشنبه، 18 تیر 1403 - 16:00

نام البرز در بهترین‌های قوه قضائیه کشور

رییس کل دادگاه‌ها و دادستان عمومی و انقلاب کرج در بین مدیران برتر قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲

چهار نفر از مدیران، قضات و کارمندان دادگستری استان البرز به عنوان مدیران برتر قوه قضائیه، قاضی و کارمند نمونه در سال 1402 انتخاب و مورد تقدیر رئیس قوه قضائیه قرار گرفتند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر و  یکی از کارمندان دادگستری کل استان به عنوان مدیران برتر قوه قضائیه و قاضی و کارمند نمونه انتخاب و توسط رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفتند.

بر اساس بررسی انجام شده توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه در راستای ماموریت «ارزیابی و رتبه‌بندی واحد‌های ستادی قوه قضاییه و دادگستری کل استان‌ها در اجرای برنامه‌های ابلاغی و تقدیر سالانه از مدیران برتر»، مدیران برتر قوه قضائیه در سرفصل‌های مدیران برتر (ملی) کشوری قوه‌ قضائیه، مدیران برتر کشوری سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضاییه، مدیران برتر استانی واحدهای متناظر ستادی قوه قضاییه، مدیران برتر استانی قوه قضاییه،  قضات و کارکنان نمونه در هفته قوه قضائیه شناسایی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

بر اساس ارزیابی انجام شده توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه «حسن مددی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز و «آرش استکی» رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان کرج به عنوان مدیران برتر قوه قضائیه در سال 1402 برگزیده شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین «مهدی اکبرپور» رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان البرز و «جواد کریم‌زادگان» از کارکنان حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز به ترتیب به عنوان قاضی و کارمند نمونه کشوری برگزیده شدند. 

به این ترتیب دو مدیر دادگستری کل استان و یکی از قضات تجدیدنظر و یکی از کارمندان این مجموعه در هفته قوه قضائیه به عنوان مدیران، قاضی و کارمند نمونه برگزیده و مورد تقدیر واقع شدند.

کدخبر: 1889