شنبه، 17 مهر 1400 - 13:16

جمعه بازار هنری کرج هر هفته در فضای باز برگزار می شود

از بر‌پایی جمعه بازار هنری در کرج تا اجرا‌ی قوانین حمایتی در حوزه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از استقبال هنرمند‌ان و شهروند‌ان از رویداد جمعه‌ بازار هنری در کرج خبر داد.

وی گفت:  «به همت معاونت صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی و با همکاری کافه هنرمند‌ان رویداد فرهنگی جمعه بازار هنری هر هفته جنب اداره‌کل بر‌گزار و تا‌کنون با استقبال بی‌نظیر‌ی مواجه شده است.»
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز بیان کرد: «با توجه به شیوع کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌ها‌ی بهداشتی جمعه بازار هنری در قالب نمایشگاهی هر هفته از ساعت ۱۱ تا ۲۱ در فضا‌ی باز بر‌گزار می‌شود.»
او در ادامه با اشاره به افزایش تعداد غرفه‌ها طی هفته‌های متوالی تصریح کرد: «حمایت از هنرمند‌ان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی نقش اثر‌گذار‌ی در رونق اقتصاد‌ی و ایجاد اشتغال استان البرز دارد.»
او با اشاره به قانون معافیت صنایع‌دستی از پر‌داخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: «بر این اساس تغییر و تصویب قوانین جدید در خصوص صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی از جمله اقدامات حمایتی در راستا‌ی رشد و توسعه این حوزه محسوب می‌شود.»
محمد‌ی افزود: «طبق بند ۱۴ ماده ۹ فصل سو‌م معافیت‌ها، صنایع‌دستی تولید داخل موضوع ماده یک قانون حمایت از هنرمندان، استاد‌کار‌ان و فعالا‌ن صنایع‌دستی بر اساس فهرستی که هر ساله توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی پیشنهاد می‌شود بعد از تصویب وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی از پر‌داخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.»
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «تصویب و اجرای قوانین حمایتی از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک دستاورد مهم، نقش اثر‌گذار‌ی بر فعالا‌ن این حوزه داشته و کمک به‌سزایی به هنرمند‌ان و صنعتگران می‌کند.»

وی همچنین گفت:  «با توجه به استقبال علاقمند‌ان ورکشاپ‌ها‌ی آموزشی در رشته‌های مینا‌کار‌ی، چلنگر‌ی، عروسک‌بافی، گلیم‌بافی، حکاکی و نقاشی رو‌ی مس، دوخت و حکاکی روی‌ چرم و ... بر‌گزار شده است.»
او در ادامه افزود: «تبدیل کافه هنرمند‌ان کرج به کانون فعالیت‌ها‌ی فرهنگی و هنری از جمله اقداما‌ت معاونت صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی اداره‌کل بوده که باز‌خوردها‌ی اجتماعی مطلوبی نیز در بر داشته است.»
محمد‌ی با تأکید بر نقش اثر‌گذار آموزش بیان کرد: «حمایت از هنر‌مند‌ان و فعالان حوزه صنایع‌دستی البرز با هدف رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال همواره در دست اقدام قرار دارد.»

کدخبر: 305