چهارشنبه، 19 آبان 1400 - 12:43

صدور اخطار کتبی برای مجتمع خدمات رفاهی در کردان

معاون گردشگر‌ی البرز از معدوم‌ساز‌ی مواد غذایی غیر بهداشتی و صدور یک اخطار کتبی برای مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی واقع در کرد‌ان شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.

 مرتضی نیکرو با اشاره به گشت مشترک این اداره‌کل با حضور نمایند‌گان سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله تعزیرات حکومتی، معاونت بهداشت، حمل‌ونقل و راهداری، ستاد اقامه نماز، نیرو‌ی انتظامی، بهزیستی و صنعت، معدن و تجارت استان عنو‌ان کرد: «تأسیسات گردشگر‌ی واقع در محدوده آزاد‌راه کرج_قزوین پایش و باز‌رسی شد.»
معاون گردشگر‌ی البرز اظهار کرد: «بر این اساس و با توجه به تغییر کار‌بر‌ی رستوران یک مجتمع خدمات رفاهی واقع در ابتدا‌ی جاده کرد‌ان ساوجبلاغ و تبدیل آن به هایپر‌مارکت بدون هماهنگی با مراجع قانونی، ضمن صدور اخطار کتبی مهلت ده روز‌ه‌ای برای رسیدگی به شرایط موجود در اختیار مدیر مجموعه قرار گرفت.»
او در ادامه افزود: «همچنین در پی مشاهده دپو‌ی مواد‌غذا‌یی تاریخ مصرف گذشته و فاقد سیب سلامت در فضای غیر‌بهداشتی با هماهنگی کار‌شناسا‌ن بهداشت حاضر در صحنه محصو‌لات‌ موجود معدوم‌ساز‌ی شد.»
نیکرو بیان کرد: «در راستا‌ی حفظ سلامت گردشگر‌ان و مسافران عبور‌ی رصد و نظارت دقیق بر رعایت ضوابط بهداشتی مراکز پذیرایی و گردشگر‌ی از اولویت‌ها محسوب شده و در این راستا منطبق بر ضوابط قانونی با متخلفین بر‌خورد می‌شود.»

کدخبر: 400