شنبه، 27 آذر 1400 - 09:32

18 دسامبر روز "جهان عاری از خشونت و افراطی گری "

جهان عاری از خشونت در شرایطی محقق می‌شود که دولت‌ها با هم همکاری کنند

۲۷ آذر مصادف با هجدهم دسامبر به مناسبت تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» در مجمع عمومی ملل متحد، از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و به اتفاق آرا به عنوان روز مبارزه با خشونت و افراطی‌گری تعیین و تصویب شد.
هجدهم دسامبر سال ۲۰۱۳؛ نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، پیشنهاد ایران مبنی بر نامگذاری این روز به عنوان «جهان علیه خشونت و افراطی گری» را با رأی قاطع نمایندگان کشورهای جهان و بدون مخالف تصویب کرد. 

جهان عاری از خشونت در شرایطی محقق می‌شود که دولت‌ها با هم همکاری کنند و در سیاستگذاری‌ها هماهنگ باشند، زمانی‌که دولت‌ها هماهنگ باشند، جریان‌های افراطی در حاشیه قرار خواهند گرفت، دولت‌های مقتدر اگر با همسایگان خود به سیاست‌های مشترک دست‌یابند، می‌توانند ریشه‌های خشونت را خشکانده و زمینه‌ساز کاهش افراطی‌گری در منطقه و جهان شوند.

تفکرهای غلط و افراطی یکی از مسیرهای مبتنی بر خشونت است، توسعه نیافتگی و نیازهای مادی پاسخ داده نشده، بیکاری، فقر، نبود امکانات زندگی و ناامیدی از دست یافتن به آینده قابل تامل و ارزشمند، بستری برای خشونت‌طلبی است.

کدخبر: 468